آپلود فایل و تصویراپلود سنتر بیست تولز
 • + عید سعید شه صاحب زمان باد مبارک به همه شیعیان -- مژده زمیلاد شه بحر وبر قائم دین ، حجت اثنی عشر مظهر الطاف حی داد گر نورمبین وارث خیرالبشر سبط نبی پادشه انس وجان باد مبارک به همه شیعیان -- مژده که بر جسم جهان جان رسید جان جهان حاکم فرمان رسید حجت حق قاطع برهان رسید
 • + خورشید رفته است ولی ساحل افق می سوزد از شراره ی نارنجیش هنوز وز شعله های سرخ شفق ، نقش یک نبرد تابیده روی آینه ی آسمان هنوز گرد غروب ریخته در پهن دشت رزم پایان گرفته جنبش خونین کار زار آنجا که برق نیزه وفریاد حمله بود پیچیده بانگ شیهه ی اسبان بی سوار پایان گرفته رزم وبه هر گوشه وکنار غلطیده روی بستر خون پیکری شهید خاموش مانده صحنه وگویی
 • + هر تو مرا رکن نماز است حسین جان عشق تو مرا کعبه ی راز است حسین جان روزی که شود بسته برویم در امید بابکرم لطف توبازاست حسین جان یک ذره غبار حرمت ای حرم دین در رتبه به از ملک حجازاست حسین جان هرروزدهم بوسه بخاک حرم تو چون تربت تو مهر نماز است حسین جان در کرببلا زان همه گلهای نکویت اصغر گل نشکفته ی ناز است حسین جان ازداغ تودر گوشه ی ویرانه رقیه شمعیست که در سوز وگدازاست حسین جا گر
 • + جشن عید غدیر-روز غدیر در واقع عید آل محمد علیهم السلام و روز جشن اهل بیت است، و به همین جهت تأکید خاصى از سوى ائمه علیهم السلام بر جشن گرفتن و اظهار سرور و شادى در این روز وارد شده است. شخصى یهودى که در مجلس عمر حاضر بود گفت: اگر آیه ى "الْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دینَکُمْ..." "که در روز غدیر نازل شده" در امت ما نازل شده بود ما روز نزول آن را عید مى گرفتیم! [ الغدیر: ج 1 ص 283. عوالم: ج 3:15 ص 11
 • + http://shoppingarea1.blogfa.com/
 • + your shope
 • + غدیر مبارک
 • + آمد شب میلاد علی شمس خراسان فرزند نبی ،رهبردین،حامی قرآن ده مژده که امشب شده عالم همه گلشن زاین شمس ضحا کشور ایمان شده روشن ای نور خداوند تبارک به تو احسن کز مقدم تو گشته فزون رونق ایران شددر شب میلادی آن سید ورهبر از سجده به شکرانه حق موسی جعفر اندر بر معبود بدی او بزمین سر زاین نعمت والا گهر خالق سبحان شمسی که ازاو می نگرم نور خدا را اندر طلبش گردش این ارض وسمارا هرزنده دلی برده سویش دست دعا را
 • + آمد شب میلاد علی شمس خراسان فرزند نبی ،رهبردین،حامی قرآن ده مژده که امشب شده عالم همه گلشن زاین شمس ضحا کشور ایمان شده روشن ای نور خداوند تبارک به تو احسن کز مقدم تو گشته فزون رونق ایران شددر شب میلادی آن سید ورهبر از سجده به شکرانه حق موسی جعفر اندر بر معبود بدی او بزمین سر زاین نعمت والا گهر خالق سبحان شمسی که ازاو می نگرم نور خدا را اندر طلبش گردش این ارض وسمارا هرزنده دلی برده سویش دست دعا را
 • + ----باسمه تعالی -------------مراسم نیمه رمضانی در روستای کوچ نهارجان بیرجند--------------یکی از مراسم زیبایی که درماه رمضان درروستای کوچ نهارجان وبسیار ی از روستاهای دیگر شهرستان بیرجند انجام می گیرد .مراسم نیمه رمضانی است به شرح ذیل انجام میگیردوحال وهوایی دارد که تما م جوانان ونوجوانان وحتی افرا د سی تا چهل ساله هم در آن شرکت میکنند .وبه شرح زیراست .ابتدا درشب میلاد امام حسن مجتبی که نیمه

 • 1 2 3 4 5 >> >


  عید میلاد صاحب زمان است                  نوبت شادی شیعیان است

  حامی دین پیغمبر آمد                        از قدومش منور جهان است   شادی از چشم نرجس عیان است --- 

  بوی گل می وزد از گلستان             بلبل از شوق گل نغمه خوان است

  مقدمت ای خسرو خوبان مبارک---                                                    از پی آن روزهای پر غم ودرد ومحنت                                              رخ نما ای آفتاب روشنی بخش ،                          ای ذره پرور

  ای رخت مظهر حسن داور                         ازتو عدل الهی میسر

  ریشه ی ظالمان را برانداز                               حاجت بیدلان رابر آور                               مقدمت ای خسرو خوبان مبارک ---               عید میلاد توبر همه ایران مبارک

  چشم ما بوده دایم  براهت                            تانمایی رخ همچو ماهت

  بر کشی آن دم تیغ دوسر را                          بنگر این امت بی پناهت

  در مسیرت بود نهضت ما                       قلب پاکت به عرضم گواه است

  پای کن در رکاب سعادت                        سان ببین لشکر واین سپاهت

  مقدمت ای خسرو خوبان مبارک                 عید میلادتو بر همه ایران مبارک

  ریشه ی کشور آشنایی                             زآشنایان مفرما جدایی

  ای خوش آن دم که از کوی جانان                برقع ازروی ماهت گشایی

  عقده های گره خورده در دل                      با شکر خنده از دل زدایی

  هم قبول از حقیقت زاحسان                        شعر نا قابلش را نمایی

  باغبانا جشن پیروزی بپا کن                   از خزان تشنگی مارا رها کن

  مقدمت ای خسرو خوبان مبارک    عید میلاد تو بر همه ایران مبارک *

  *-صص 119-120-کتاب سرود های امام مهدی -انتشارات قلم -قم-گرد آورنده حسین حقجو-----  عید  سعید شه صاحب زمان                          باد مبارک به همه شیعیان --

  مژده زمیلاد شه بحر وبر                                قائم دین ، حجت اثنی عشر

  مظهر الطاف حی داد گر                               نورمبین وارث خیرالبشر

  سبط نبی پادشه انس وجان                        باد مبارک به همه شیعیان --

  مژده که بر جسم جهان جان رسید                 جان جهان حاکم فرمان رسید

  حجت حق  قاطع برهان رسید                          هادی دین ،حامی قرآن رسید

  شبل علی خسرو کون ومکان                              باد مبارک به همه شیعیان--

  مژده که شد قدرت حق آشکار                            گشت عیان مظهر پروردگار

  جامع الاسرار شه ذوالوقار                                حجت حق خاتمه ی هشت وچار

  سیف خدا  رایت امن وامان                             باد مبارک به همه شیعیان ---

  مزده که میلاد شه عالم است                         عید سعید ولی اعظم است

  مولد سبط نبی اکرم است                             آنکه بخوبان جهان خاتم است

  حجت حق سید صاحب زمان                         باد مبارک به همه شیعیان --

  بنقل از دیوان آذر خراسانی -ص 145 -انتشارات طوس مشهد -چاپ 1382 هجری قمری -اثر طبع مرحوم حاج سید غلامرضا آذر خراسانی سرخسی --

  عید میلاد صاحب زمان است                  نوبت شادی شیعیان است

  حامی دین پیغمبر آمد                        از قدومش منور جهان است   شادی از چشم نرجس عیان است --- 

  بوی گل می وزد از گلستان             بلبل از شوق گل نغمه خوان است

  مقدمت ای خسرو خوبان مبارک---                                                    از پی آن روزهای پر غم ودرد ومحنت                                              رخ نما ای آفتاب روشنی بخش ،                          ای ذره پرور

  ای رخت مظهر حسن داور                         ازتو عدل الهی میسر

  ریشه ی ظالمان را برانداز                               حاجت بیدلان رابر آور                               مقدمت ای خسرو خوبان مبارک ---               عید میلاد توبر همه ایران مبارک

  چشم ما بوده دایم  براهت                            تانمایی رخ همچو ماهت

  بر کشی آن دم تیغ دوسر را                          بنگر این امت بی پناهت

  در مسیرت بود نهضت ما                       قلب پاکت به عرضم گواه است

  پای کن در رکاب سعادت                        سان ببین لشکر واین سپاهت

  مقدمت ای خسرو خوبان مبارک                 عید میلادتو بر همه ایران مبارک

  ریشه ی کشور آشنایی                             زآشنایان مفرما جدایی

  ای خوش آن دم که از کوی جانان                برقع ازروی ماهت گشایی

  عقده های گره خورده در دل                      با شکر خنده از دل زدایی

  هم قبول از حقیقت زاحسان                        شعر نا قابلش را نمایی

  باغبانا جشن پیروزی بپا کن                   از خزان تشنگی مارا رها کن

  مقدمت ای خسرو خوبان مبارک    عید میلاد تو بر همه ایران مبارک *

  *-صص 119-120-کتاب سرود های امام مهدی -انتشارات قلم -قم-گرد آورنده حسین حقجو----  عید  سعید شه صاحب زمان                          باد مبارک به همه شیعیان --

  مژده زمیلاد شه بحر وبر                                قائم دین ، حجت اثنی عشر

  مظهر الطاف حی داد گر                               نورمبین وارث خیرالبشر

  سبط نبی پادشه انس وجان                        باد مبارک به همه شیعیان --

  مژده که بر جسم جهان جان رسید                 جان جهان حاکم فرمان رسید

  حجت حق  قاطع برهان رسید                          هادی دین ،حامی قرآن رسید

  شبل علی خسرو کون ومکان                              باد مبارک به همه شیعیان--

  مژده که شد قدرت حق آشکار                            گشت عیان مظهر پروردگار

  جامع الاسرار شه ذوالوقار                                حجت حق خاتمه ی هشت وچار

  سیف خدا  رایت امن وامان                             باد مبارک به همه شیعیان ---

  مزده که میلاد شه عالم است                         عید سعید ولی اعظم است

  مولد سبط نبی اکرم است                             آنکه بخوبان جهان خاتم است

  حجت حق سید صاحب زمان                         باد مبارک به همه شیعیان --

  بنقل از دیوان آذر خراسانی -ص 145 -انتشارات طوس مشهد -چاپ 1382 هجری قمری -اثر طبع مرحوم حاج سید غلامرضا آذر خراسانی سرخسی --

  عید میلاد صاحب زمان است                  نوبت شادی شیعیان است

  حامی دین پیغمبر آمد                        از قدومش منور جهان است   شادی از چشم نرجس عیان است --- 

  بوی گل می وزد از گلستان             بلبل از شوق گل نغمه خوان است

  مقدمت ای خسرو خوبان مبارک---                                                    از پی آن روزهای پر غم ودرد ومحنت                                              رخ نما ای آفتاب روشنی بخش ،                          ای ذره پرور

  ای رخت مظهر حسن داور                         ازتو عدل الهی میسر

  ریشه ی ظالمان را برانداز                               حاجت بیدلان رابر آور                               مقدمت ای خسرو خوبان مبارک ---               عید میلاد توبر همه ایران مبارک

  چشم ما بوده دایم  براهت                            تانمایی رخ همچو ماهت

  بر کشی آن دم تیغ دوسر را                          بنگر این امت بی پناهت

  در مسیرت بود نهضت ما                       قلب پاکت به عرضم گواه است

  پای کن در رکاب سعادت                        سان ببین لشکر واین سپاهت

  مقدمت ای خسرو خوبان مبارک                 عید میلادتو بر همه ایران مبارک

  ریشه ی کشور آشنایی                             زآشنایان مفرما جدایی

  ای خوش آن دم که از کوی جانان                برقع ازروی ماهت گشایی

  عقده های گره خورده در دل                      با شکر خنده از دل زدایی

  هم قبول از حقیقت زاحسان                        شعر نا قابلش را نمایی

  باغبانا جشن پیروزی بپا کن                   از خزان تشنگی مارا رها کن

  مقدمت ای خسرو خوبان مبارک    عید میلاد تو بر همه ایران مبارک *

  *-صص 119-120-کتاب سرود های امام مهدی -انتشارات قلم -قم-گرد آورنده حسین حقجو---


  اولین دیدگاه را شما بگذارید عید میلاد صاحب زمان است نوبت شادی شیعیان است حامی دین پیغمبر آم ،

    

  ارسال شده توسط محمد حسن اسایش در 96/2/10:: 12:50 صبح

  -جش

  در ولادت حضرت سجاد = زین العابدین (ع):

  شیعیان زحق بشارت باد          شده میلاد حضرت سجاد    در شب پنجم مه شعبان    شد عیان شمس دین وفخرعباد      از مهین شاهزاده ایران          خسروی در عرب قدم بنهاد    که بووارث رسول مبین    باعث خلق عالم ایجاد    نور چشم حسین ورهبر دین    پشتبان ودبیرعدل و زداد     مرحبا بر حسین ازاین فرزند   فرخا مادری که اورا زاد

  متولد شده شهنشاهی     که کند شهر علم را آباد     آنکه با بذل وفضل وجود وسخا    همه ی خلق را کند ارشاد

  آنکه همچون علی ولی خدا     رودمان عدو دهد بر باد         آنکه بی تیغ ونیزه وخنجر     دشمنان را شکست روز جهاد

  زاده هل اتی علی الانسان       گنج یاسین  صفای عین وصاد    شین . شعبان شکر شکن آمد    که ازاو مژده ولادت داد

  عین . شعبان زنور او روشن    ب. زبسم الهش نماید یاد    الف. قامتش عمود الدین   نونش .از،والقلم کند امداد

  که چنین رهبری ز(خیر کثیر)    بجهان عرضه کرد ومارا شاد     ناخدایی که کشتی ایمان    زولایش رسد به اوج مراد

  بمحبش برات آزادی است    در ممات وصراط وهم میعاد   دلش از نور حق بود روشن    هرکه باشد بحکم او معتاد

  روز میلاد آن خجسته سیر    برهمه مومنین مبارک باد      عرض تبریک جمع (نوحه سرا )  بمحبین حضرت سجاد

   0کربلایی) غنی بود دوجهان     هرکه باشد محب آن شه راد----

  به نقل از (ازمغان کربلا- نادعلی کربلایی)  - صص 96- 98

  ن دوشهزاده بی نظیر است مژده که میلاد شه ووزیر است

  پیک الهی خبرآورده است دختر طاها پسر آورده است

  نخل رسالت ثمر آورده است آنکه زحق منجی ودست گیر است

  مژده که شد روز ظهور حسین عیان شد از فاطمه نور حسین

  شاد ملایک زظهور حسین آنکه به شمس دین مه منیر است

  سوم شعبان رخ شه شد پدید بهر بشر رهبر دانا رسید

  از پی یاریش زرب مجید رسیده آنکه بر حسین وزیر است

  مادراو دختر طاها بود قابله اش مریم ولعیا بود

  خادمه اش هاجر وحوا بود آنکه ولیعهد شه قدیر است

  آنکه بود خون خدای جهان آنکه بود سرور آزاد گان

  آنکه بود فخرهمه شیعیان فیض رسان عالم کبیر است------

  چارم شعبان ز پی شاه دین عیان شده زاده ی ام البنین

  یاور وغمخوار امام مبین آنکه به سبط مصطفی مشیر است

  ز بارگاه شیرحق شد عیان وزیر بی نظیر شاه جهان

  پشت وپناه ویار درماندگان که یاور ومشاور ودلیر است

  زپشت باب علم خیر البشر عیان شده طلعت شمس وقمر

  دو مه جبین دونازنین برادر یکی امیر و آن یکی وزیر است

  ماه بنی هاشم وسرداردین باعث افتخار ام البنین

  رشته ی با ارزش حبل المتین آنکه به حق یاور ودستگیر است

  پرچم دین در کف با قدرتش مات سلاطین همه از شوکتش

  در ره ارشاد بشر همتش باب حوائج به شه و فقیر است

  قیام شان قیام برپا نمود حق طلبان را همه احیا نمود

  زخون پاک این سند امضا نمود که حق همیشه فاتح وکبیر است

  ایکه تو آیینه ی کبریایی خون خداوندی و حق نمایی

  کن نظری بسوی (کربلایی) که سر سپرده وگدا ی پیر است

  صص 90-93-کتاب : ارمغان کربلا -جلد سوم -ناد علی کربلایی-مداح اهلبیت-موسسه مطبوعاتی خزر-تهران---- 

  بشارت شیعیان !شد ماه شعبان ماه پیغمبر                       فزون شد بر خلایق لطف وجود خالق اکبر

   

  زمین وآسمان وعرش اعظم نورباران شد                         زانوار رخ نور دو چشم ساقی کوثر

  عیان گردید در یثرب جمال عالم آرایی                           که جبرئیل امین شد خادمدر بار آن سرور

  زلطف قادر قدرت نما  از گلبن عفت                             دوگل گردیده ظاهر  ازبرای حیدر صفدر

  یکی در سوم شعبان ، یکی در چارم شعبان                  یکی چون شمس رخشان  ویکی همچون مه انور

  یکی فرمانده ی عالم ،وصی احمد خاتم                       یکی یار ومعین وغم خور سلطان بحر وبر

  یکی از فاطمه ام الائمه ، دختر طاها                          یکی از حضرت ام البنین همچون دروگوهر

  یکی نامش حسین ابن علی فرمانروای دین                 یکی باب الحوائج ، حضرت عباس نام آور

  یکی را بوسه زد ختم رسولان بر لب و دندان                یکی رامرتضی دست رسایش بادو چشم تر

  برای یاری درماندگان بحرطوفان زا                            بسوی ساحل عزت ، یکی کشتی ، یکی لنگر

  دو صدر الدین، دو بدر الدین ، دو یارویاور قر آن              یکی وارث بشهرعلم وآن یک پشتیبان در

  دو رخ زیبا ، دو قد طوبا ، قدم بنهاد در عالم                یکی فرمانده ی اعظم ،یکی سردار وسرلشکر

  دو جانباز وبرادر ، این وزیر وآن دگر سلطان                  عیان گردیدبریاری حق  ازدو نکو مادر

  دو روشنگر ، دو عالی فر ، که بر آنهاخدا بخشد           هزاران {کربلایی}را زرحمت در صف محشر

  اثر طبع نادعلی کربلایی -شادروان کربلایی پدر سه شهید -به نقل از شکوفه های انقلاب -جلد دوم -صصص114-115-انتشارات خزر-تهران ----اسایش----

  در ولادت حضرت سجاد = زین العابدین (ع):

  شیعیان زحق بشارت باد          شده میلاد حضرت سجاد    در شب پنجم مه شعبان    شد عیان شمس دین وفخرعباد      از مهین شاهزاده ایران          خسروی در عرب قدم بنهاد    که بووارث رسول مبین    باعث خلق عالم ایجاد    نور چشم حسین ورهبر دین    پشتبان ودبیرعدل و زداد     مرحبا بر حسین ازاین فرزند   فرخا مادری که اورا زاد

  متولد شده شهنشاهی     که کند شهر علم را آباد     آنکه با بذل وفضل وجود وسخا    همه ی خلق را کند ارشاد

  آنکه همچون علی ولی خدا     رودمان عدو دهد بر باد         آنکه بی تیغ ونیزه وخنجر     دشمنان را شکست روز جهاد

  زاده هل اتی علی الانسان       گنج یاسین  صفای عین وصاد    شین . شعبان شکر شکن آمد    که ازاو مژده ولادت داد

  عین . شعبان زنور او روشن    ب. زبسم الهش نماید یاد    الف. قامتش عمود الدین   نونش .از،والقلم کند امداد

  که چنین رهبری ز(خیر کثیر)    بجهان عرضه کرد ومارا شاد     ناخدایی که کشتی ایمان    زولایش رسد به اوج مراد

  بمحبش برات آزادی است    در ممات وصراط وهم میعاد   دلش از نور حق بود روشن    هرکه باشد بحکم او معتاد

  روز میلاد آن خجسته سیر    برهمه مومنین مبارک باد      عرض تبریک جمع (نوحه سرا )  بمحبین حضرت سجاد

   0کربلایی) غنی بود دوجهان     هرکه باشد محب آن شه راد----

  به نقل از (ازمغان کربلا- نادعلی کربلایی)  - صص 96- 98


  اولین دیدگاه را شما بگذارید ارسال شده توسط محمد حسن اسایش در 96/2/10:: 12:50 صبح -جش در ولاد ،

    

  -جش

  در ولادت حضرت سجاد = زین العابدین (ع):

  شیعیان زحق بشارت باد          شده میلاد حضرت سجاد    در شب پنجم مه شعبان    شد عیان شمس دین وفخرعباد      از مهین شاهزاده ایران          خسروی در عرب قدم بنهاد    که بووارث رسول مبین    باعث خلق عالم ایجاد    نور چشم حسین ورهبر دین    پشتبان ودبیرعدل و زداد     مرحبا بر حسین ازاین فرزند   فرخا مادری که اورا زاد

  متولد شده شهنشاهی     که کند شهر علم را آباد     آنکه با بذل وفضل وجود وسخا    همه ی خلق را کند ارشاد

  آنکه همچون علی ولی خدا     رودمان عدو دهد بر باد         آنکه بی تیغ ونیزه وخنجر     دشمنان را شکست روز جهاد

  زاده هل اتی علی الانسان       گنج یاسین  صفای عین وصاد    شین . شعبان شکر شکن آمد    که ازاو مژده ولادت داد

  عین . شعبان زنور او روشن    ب. زبسم الهش نماید یاد    الف. قامتش عمود الدین   نونش .از،والقلم کند امداد

  که چنین رهبری ز(خیر کثیر)    بجهان عرضه کرد ومارا شاد     ناخدایی که کشتی ایمان    زولایش رسد به اوج مراد

  بمحبش برات آزادی است    در ممات وصراط وهم میعاد   دلش از نور حق بود روشن    هرکه باشد بحکم او معتاد

  روز میلاد آن خجسته سیر    برهمه مومنین مبارک باد      عرض تبریک جمع (نوحه سرا )  بمحبین حضرت سجاد

   0کربلایی) غنی بود دوجهان     هرکه باشد محب آن شه راد----

  به نقل از (ازمغان کربلا- نادعلی کربلایی)  - صص 96- 98

  ن دوشهزاده بی نظیر است مژده که میلاد شه ووزیر است

  پیک الهی خبرآورده است دختر طاها پسر آورده است

  نخل رسالت ثمر آورده است آنکه زحق منجی ودست گیر است

  مژده که شد روز ظهور حسین عیان شد از فاطمه نور حسین

  شاد ملایک زظهور حسین آنکه به شمس دین مه منیر است

  سوم شعبان رخ شه شد پدید بهر بشر رهبر دانا رسید

  از پی یاریش زرب مجید رسیده آنکه بر حسین وزیر است

  مادراو دختر طاها بود قابله اش مریم ولعیا بود

  خادمه اش هاجر وحوا بود آنکه ولیعهد شه قدیر است

  آنکه بود خون خدای جهان آنکه بود سرور آزاد گان

  آنکه بود فخرهمه شیعیان فیض رسان عالم کبیر است------

  چارم شعبان ز پی شاه دین عیان شده زاده ی ام البنین

  یاور وغمخوار امام مبین آنکه به سبط مصطفی مشیر است

  ز بارگاه شیرحق شد عیان وزیر بی نظیر شاه جهان

  پشت وپناه ویار درماندگان که یاور ومشاور ودلیر است

  زپشت باب علم خیر البشر عیان شده طلعت شمس وقمر

  دو مه جبین دونازنین برادر یکی امیر و آن یکی وزیر است

  ماه بنی هاشم وسرداردین باعث افتخار ام البنین

  رشته ی با ارزش حبل المتین آنکه به حق یاور ودستگیر است

  پرچم دین در کف با قدرتش مات سلاطین همه از شوکتش

  در ره ارشاد بشر همتش باب حوائج به شه و فقیر است

  قیام شان قیام برپا نمود حق طلبان را همه احیا نمود

  زخون پاک این سند امضا نمود که حق همیشه فاتح وکبیر است

  ایکه تو آیینه ی کبریایی خون خداوندی و حق نمایی

  کن نظری بسوی (کربلایی) که سر سپرده وگدا ی پیر است

  صص 90-93-کتاب : ارمغان کربلا -جلد سوم -ناد علی کربلایی-مداح اهلبیت-موسسه مطبوعاتی خزر-تهران---- 

  بشارت شیعیان !شد ماه شعبان ماه پیغمبر                       فزون شد بر خلایق لطف وجود خالق اکبر

   

  زمین وآسمان وعرش اعظم نورباران شد                         زانوار رخ نور دو چشم ساقی کوثر

  عیان گردید در یثرب جمال عالم آرایی                           که جبرئیل امین شد خادمدر بار آن سرور

  زلطف قادر قدرت نما  از گلبن عفت                             دوگل گردیده ظاهر  ازبرای حیدر صفدر

  یکی در سوم شعبان ، یکی در چارم شعبان                  یکی چون شمس رخشان  ویکی همچون مه انور

  یکی فرمانده ی عالم ،وصی احمد خاتم                       یکی یار ومعین وغم خور سلطان بحر وبر

  یکی از فاطمه ام الائمه ، دختر طاها                          یکی از حضرت ام البنین همچون دروگوهر

  یکی نامش حسین ابن علی فرمانروای دین                 یکی باب الحوائج ، حضرت عباس نام آور

  یکی را بوسه زد ختم رسولان بر لب و دندان                یکی رامرتضی دست رسایش بادو چشم تر

  برای یاری درماندگان بحرطوفان زا                            بسوی ساحل عزت ، یکی کشتی ، یکی لنگر

  دو صدر الدین، دو بدر الدین ، دو یارویاور قر آن              یکی وارث بشهرعلم وآن یک پشتیبان در

  دو رخ زیبا ، دو قد طوبا ، قدم بنهاد در عالم                یکی فرمانده ی اعظم ،یکی سردار وسرلشکر

  دو جانباز وبرادر ، این وزیر وآن دگر سلطان                  عیان گردیدبریاری حق  ازدو نکو مادر

  دو روشنگر ، دو عالی فر ، که بر آنهاخدا بخشد           هزاران {کربلایی}را زرحمت در صف محشر

  اثر طبع نادعلی کربلایی -شادروان کربلایی پدر سه شهید -به نقل از شکوفه های انقلاب -جلد دوم -صصص114-115-انتشارات خزر-تهران ----اسایش----

  در ولادت حضرت سجاد = زین العابدین (ع):

  شیعیان زحق بشارت باد          شده میلاد حضرت سجاد    در شب پنجم مه شعبان    شد عیان شمس دین وفخرعباد      از مهین شاهزاده ایران          خسروی در عرب قدم بنهاد    که بووارث رسول مبین    باعث خلق عالم ایجاد    نور چشم حسین ورهبر دین    پشتبان ودبیرعدل و زداد     مرحبا بر حسین ازاین فرزند   فرخا مادری که اورا زاد

  متولد شده شهنشاهی     که کند شهر علم را آباد     آنکه با بذل وفضل وجود وسخا    همه ی خلق را کند ارشاد

  آنکه همچون علی ولی خدا     رودمان عدو دهد بر باد         آنکه بی تیغ ونیزه وخنجر     دشمنان را شکست روز جهاد

  زاده هل اتی علی الانسان       گنج یاسین  صفای عین وصاد    شین . شعبان شکر شکن آمد    که ازاو مژده ولادت داد

  عین . شعبان زنور او روشن    ب. زبسم الهش نماید یاد    الف. قامتش عمود الدین   نونش .از،والقلم کند امداد

  که چنین رهبری ز(خیر کثیر)    بجهان عرضه کرد ومارا شاد     ناخدایی که کشتی ایمان    زولایش رسد به اوج مراد

  بمحبش برات آزادی است    در ممات وصراط وهم میعاد   دلش از نور حق بود روشن    هرکه باشد بحکم او معتاد

  روز میلاد آن خجسته سیر    برهمه مومنین مبارک باد      عرض تبریک جمع (نوحه سرا )  بمحبین حضرت سجاد

   0کربلایی) غنی بود دوجهان     هرکه باشد محب آن شه راد----

  به نقل از (ازمغان کربلا- نادعلی کربلایی)  - صص 96- 98


  اولین دیدگاه را شما بگذارید دو جانباز وبرادر - دو یارو یاور قران -یکی در سوم شعبان - یکی در ، دو جانباز وبرادر - دو یارو یاور قران -یکی در سوم شعبان - یکی درچ ،

    

  ---غروبی سخت دلگیراست           ومن ، بنشسته ام اینجا، کنار غار پرت وساکتی ، تنها       که می گویند : روزی ، روزگاری ، مهبط وحی خدا بوده است ، ونام آن ((حراء))بوده است       واینجا، سرزمین کعبه وبطحاست...  وروز، از روزهای  حج پاک ما مسلمانهاست.      برون از غار          زپیش روی وزیرپای من ، تاهرکجا ، سنگ وبیابانست.        هوا گرم است وتبداراست اما می گرایدسوی سردی، سوی خاموشی.    وخورشیداز پس یک روز تب ،در بستر غرب افق ،آهسته می میرد..    ودر اطراف من از هیچ سویی ، رد پایی نیست    ودور من ، صدایی نیست

  فضا خالی است     وذهن خسته وتنهای من ، چون مرغ نوبالی ،-که هردم شوق پروازیبه دل دارد-    کنارغار ،از هرسنگ، هر صخره      پرد بر صخره ایدیگر..

   

  ومی جوید به کاوشهای پی گیگیری،    نشانیهای مردی را -     نشانیها،که شاید مانده بر جا ،دیر دیر: از سالیانی پیش_      ومن همراه مرغ ذهن خود،در غار می گردم.

   

  وپیدا می کنم گویی نشانیها که می جویم:   همانست، اوست!     کنار غار ، اینجا ،جای پای اوست،می بینم   ومی بویم توگویی بوی اورا نیز    همانست ، اوست:

   

  یتیم مکه ،چوپانک،جوانک،نوجوانی  از بنی هاشم        وبازرگان راه مکه وشامات

   

  (امین)، آن راستین، آن پاکدل ، آن مرد،     وشوی برترین بانو:(خدیجه)

   

  نیز ، آنکس کوسخن جز حق نمی گوید    وغیر از حق نمیجوید      وبتها را ستایشگر نمی باشد       واینک : این همان مردابرمرد است      (محمد) -ص- اوست 

   

  این شعر ادامه دارد که ادامه ی آن درفرصتها ی بعدی  به نظر کاربران خواهد رسید

  ---پیام درد انسانهای قرنم را زمن بشنو         پیام تلخ دختربچگان ،خفته اندر گور

   

  پیام رنج انسانهای زیربار،وزآزادگی مهجور     پیام آنکه افتاده است درگرداب

   

  وفریادش بلنداست:((آی آدمها...))        پیام من ،پیام او،پیام ما...))

   

  محمد(ص)غمگنانه ناله ای سرمیدهد،آنگاه می گوید:     خدای کعبه ،ای یکتا!

   

  درون سینه ها یاد تومتروک است      وازبی دانشی واز بزهکاری ،:

   

  مقام برترین مخلوق تو،انسان،         بسی پایین تراز حد سگ وخوک است.

   

  خدای کعبه ،ای یکتا!فروغی جاودان بفرست،      که این شبها بسی تار است.

   

  ودست اهرمنها سخت در کاراست        ودستی رابه مهرازآستینی باز ،بیرون کن

   

  که:برداردبه نیروی خدایی شاید،      این افتاده  پرچمهای  انسن را

   

  فروشوید نفاق وکینه های کهنه از دلها        دراندازد به بام کهنه ی گیتی بلند آواز

   

  برآرد نغمه ای همساز            فروپیچد بهم طومار قانونهای جنگل را

   

   وگوید :آی انسانها!         فراگردهم آیید وفراز آیید       بازآیید

   

  صدا بردارد انسان را        وگوید: های ، ای انسان!      برابر آفریدندت ،

   

  برابر باش!       صدابردارداندرپارس ، درایران     وباآن کفشگرگوید :

   

  پسر را رو ، به هر مکتب کهخواهی  نه!       سپاهی زاده راباکفشگر،

   

  دیگرتفاوتهای خونی نیست       سیاهی وسپیدی نیز ،حتی،موجب نقص وفزونی نیست...    خدای کعبه ...ای ..یکتا...))       بدین هنگام

   

  کسی آهسته گویی چون نسیمی می خزد درغار      محمدرا صدا آهسته می آیدفرود از اوج        ونجوا گونه می گردد     پس آنگه می شود خاموش.

   

  سکوتی ژرف ووهم آلود  ناگه چون درخت جادواندرغار    میروید...

   

  وشاخ وبرگ خود رادرفضای قیرگون غار می شوید

   

  ومن درفکر آنم کاین چه کس بود،از کجا آمد؟!    که ناگه این صدا آمد:

   

  ((بخوان!))... اما جواب یبر نمی خیزد        محمد ،سخت مبهوت است

   

  گویا ،کاش میدیدم !    صدا باگرمترآوا وشیرین تر بیانی باز می گوید:

   

  ((بخوان!))..    اما محمد هم چنان خاموش

   

  دل اندرسینه ی من باز می ماند زکار خویش،گفتی میروم از هوش

   

  زمان دراضطاب وانتظارپاسخش،   گویی فرو می ماند از رفتار               ((هستی) می سپارد گوش       پس از لختی سکوت-اماکه عمری بود گویی-گفت:

   

  ((من خواندن نمی دانم))        همان کس ،باز پاسخ داد:  ((بخوان!بنام پرورنده ایزدت   کوآفریننده است...))   واو میخواند، امالحن آوایش

   

  به دیگر گونه آهنگ است          صدا گویی خدا رنگ است.   می خواند:

   

  ((بخوان،بنام پرورنده ایزدت،کو آفریننده است...))*     *    *

   

  درودی می تراود  از لبم بر او      درودی گرم  *   *    *

   

  غروب است وافق گلگون وخوشرنگ است    ومن بنشسته ام اینجا، کنارغارپرت وساکتی ،تنها

   

    که میگویند روزی ،روزگاری مهبط وحی خدا بوده است،   ونام آن ((حری)) بوده است. 

   

  ودر اطراف من ازهیچ سویی ردپایی نیست          ودور من ، صدایی نیست...*

   

  *-این شعرکه درسه قسمت متوالی عرضه گردیدبرگرفته از کتاب شاهکارهایی آزاشعار مذهبی .آراسته ی رضامعصومی _نشریه ی ماه نو-انتشارات رشیدی- است وچنانکه درسر آغازذکر شد اثر طبع موسوی گرمارود ی شاعر معروف معاصرکشور  ماست-صص128 -134

  ---پیام درد انسانهای قرنم را زمن بشنو         پیام تلخ دختربچگان ،خفته اندر گور

   

  پیام رنج انسانهای زیربار،وزآزادگی مهجور     پیام آنکه افتاده است درگرداب

   

  وفریادش بلنداست:((آی آدمها...))        پیام من ،پیام او،پیام ما...))

   

  محمد(ص)غمگنانه ناله ای سرمیدهد،آنگاه می گوید:     خدای کعبه ،ای یکتا!

   

  درون سینه ها یاد تومتروک است      وازبی دانشی واز بزهکاری ،:

   

  مقام برترین مخلوق تو،انسان،         بسی پایین تراز حد سگ وخوک است.

   

  خدای کعبه ،ای یکتا!فروغی جاودان بفرست،      که این شبها بسی تار است.

   

  ودست اهرمنها سخت در کاراست        ودستی رابه مهرازآستینی باز ،بیرون کن

   

  که:برداردبه نیروی خدایی شاید،      این افتاده  پرچمهای  انسن را

   

  فروشوید نفاق وکینه های کهنه از دلها        دراندازد به بام کهنه ی گیتی بلند آواز

   

  برآرد نغمه ای همساز            فروپیچد بهم طومار قانونهای جنگل را

   

   وگوید :آی انسانها!         فراگردهم آیید وفراز آیید       بازآیید

   

  صدا بردارد انسان را        وگوید: های ، ای انسان!      برابر آفریدندت ،

   

  برابر باش!       صدابردارداندرپارس ، درایران     وباآن کفشگرگوید :

   

  پسر را رو ، به هر مکتب کهخواهی  نه!       سپاهی زاده راباکفشگر،

   

  دیگرتفاوتهای خونی نیست       سیاهی وسپیدی نیز ،حتی،موجب نقص وفزونی نیست...    خدای کعبه ...ای ..یکتا...))       بدین هنگام

   

  کسی آهسته گویی چون نسیمی می خزد درغار      محمدرا صدا آهسته می آیدفرود از اوج        ونجوا گونه می گردد     پس آنگه می شود خاموش.

   

  سکوتی ژرف ووهم آلود  ناگه چون درخت جادواندرغار    میروید...

   

  وشاخ وبرگ خود رادرفضای قیرگون غار می شوید

   

  ومن درفکر آنم کاین چه کس بود،از کجا آمد؟!    که ناگه این صدا آمد:

   

  ((بخوان!))... اما جواب یبر نمی خیزد        محمد ،سخت مبهوت است

   

  گویا ،کاش میدیدم !    صدا باگرمترآوا وشیرین تر بیانی باز می گوید:

   

  ((بخوان!))..    اما محمد هم چنان خاموش

   

  دل اندرسینه ی من باز می ماند زکار خویش،گفتی میروم از هوش

   

  زمان دراضطاب وانتظارپاسخش،   گویی فرو می ماند از رفتار               ((هستی) می سپارد گوش       پس از لختی سکوت-اماکه عمری بود گویی-گفت:

   

  ((من خواندن نمی دانم))        همان کس ،باز پاسخ داد:  ((بخوان!بنام پرورنده ایزدت   کوآفریننده است...))   واو میخواند، امالحن آوایش

   

  به دیگر گونه آهنگ است          صدا گویی خدا رنگ است.   می خواند:

   

  ((بخوان،بنام پرورنده ایزدت،کو آفریننده است...))*     *    *

   

  درودی می تراود  از لبم بر او      درودی گرم  *   *    *

   

  غروب است وافق گلگون وخوشرنگ است    ومن بنشسته ام اینجا، کنارغارپرت وساکتی ،تنها

   

    که میگویند روزی ،روزگاری مهبط وحی خدا بوده است،   ونام آن ((حری)) بوده است. 

   

  ودر اطراف من ازهیچ سویی ردپایی نیست          ودور من ، صدایی نیست...*

   

  *-این شعرکه درسه قسمت متوالی عرضه گردیدبرگرفته از کتاب شاهکارهایی آزاشعار مذهبی .آراسته ی رضامعصومی _نشریه ی ماه نو-انتشارات رشیدی- است وچنانکه درسر آغازذکر شد اثر طبع موسوی گرمارود ی شاعر معروف معاصرکشور  ماست-صص128 -134--


  اولین دیدگاه را شما بگذارید بعثت رسولالله - غار حرا - رسالت محمد رسول الله در غار حرا ----غر ،

    

   

  مژده مژده شد روشن، ُ چشم اهل دین به به          گشته جشن میلاد میر مومنین به به

  بیت حق چراغان شد ، عرش نور باران شد               از پرتورخسار فرمانده ی دین به به

  ای شیعه نما شادی ، آمد از خدا هادی                    رهنمای دنیا و روز واپسین به به

  چشم مصطفی روشن ، عالم همه شد گلشن                  زآفریدگار اورا آمد آفرین به به

  فوج ملک از بالا، ذکر یا علی گویا                            دسته گل بر افشانندبر روی زمین به به

  بر قدوم آن سرور، ریز شد گل احمر                         لا حول ولا بر آن فرخنده جبین به به

  رمز هل اتی آمد ، حجت خدا آمد                           بر خاتم پیغمبر آمده نگین به به

  گل نما نثار امشب ، بر قدوم یار امشب                     خانه زاد حق آمد بر یاری دین به به

  نقل ها بر افشانید ، مدح ومنقبت خوانید                  دست حق عیان آمد ، خوش ز آستین به به

  قلب (کربلایی) شاد ، زاین جشن وازاین میلاد          از لحد کند فریاد ، تاروز پسین به به --

  --نقل ازصص 61-62 شکوفه های غم -جلد اول-نادعلی کربلایی -انتشارات خزر -تهران ----

  ---(سرود در ولادت علی ابن ابیطالب  علیه السلام ) از حاج غلامرضا آذر خراسانی----

  مژده زمیلاد ولی خدا      شاه ولایت علی مرتضی       مژده زمیلاد ولی خدا  شاه ولایت علی مرتضی مژده زمیلاد شه ملک دین               حجت حق مظهر جان آفرین        مفخر ایجاد وولی مبین

  شیر خدا وارث خیرالوری      شاه ولایت علی مرتضی-----مژده زمیلاد شه انس وجان

  نور خدا سرور کون ومکان              شاه هدی آیت امن وامان          اصل ولا قاسم ناروجنان

  حبل متین لنگرارض وسما          شاه ولایت علی مرتضی ----

  مژده زمیلاد شه بوالحسن            مظهر الطاف حی ذوالمنن         وارث علم نبی موتمن

  محور دین شاه زمین وزمن             فارس صفدر شه خیبر گشا      شاه ولایت علی مرتضی---

  مژده که عالم همه گلزار شد        دشت ودمن تحتهاالانهار شد       کون ومکان مطلع انوار شد

  جلوه کنان والد اطهار شد        شد متولد شه ملک ولا         شاه ولایت علی مرتضی---

  مژده ی رحمت به همه شیعیان        خاصه بر احباب وهمه دوستان      گشت عیان جامع سر نهان

  ماه رخ مرتضوی شد عیان          گشت عیان همسر خیرالنسا        شاه ولایت علی مرتضی---

  --نقل از جلد اول دیوان آذر خراسانی -ص 31 -چاپ سوم -1348 شمسی -انتشارات طوس مشهد ---


  اولین دیدگاه را شما بگذارید در ولادت موی امیر المومنین علی - در ولادت خانه زاد خدا - در ولاد ،

    

  ---البشارت که عیان مهر فروزان آمد        ظاهر از پرده ی عصمت رخ جانان آمد

  سر زد ازبرج نبوت مه رخشنده ی دین    روشن از نور رخش عالم امکان آمد

  دختر ختم رسل هادی کل ،شاه سبل    از پسرده عیان چون مه کنعان آمد

  دسته دسته ملک از عالم بالا بزمین         بهر دیدار رخش خرم وخندان آمد

  عزت وفضل وشرافت بنگر زامر خدا     سوی زهرا زجنان حوری وغلمان آمد

  ساره وآسیه ومریم وکلثوم زبهشت    از پی خدمت آن زهره ی تابان آمد

  آنچنان نور رخ دخت نبی جلوه نمود       که قصور همه ی مکه نمایان آمد

  نه همین مکه منور شده از طلعت او      زسما ـابسمک یکسره رخشان آمد

  شده از مکه همان نور نمایان که بطور     سالهادر طلبش موسی عمران آمد

  بهر این نور که در صلب خلیل الله بود       نارنمرود به یک لحظهگلستان آمد

  گر نبردی بزبان نوح نبی نامش را        کی نجات از یم وگرداب وزطوفان آمد

  یوسف مصر گراین نام نخواندی بزبان    کینجاتش زچه وگوشه ی زندان آمد

  چون نیاید زازل تابه ابد همتایش         همسرش شیر خدا حامی قر آن امد

  زین دودریای فضیلت که بهم شد واصل   خارخ از ایندو نکو لولوء و مرجان آمد

  نه همین ام ابیها نبی اش خوانده زحق     ام فضل ،ام کتاب ، ام امامان آمد 

  شب مولود مهین دخت نبی فاطمه شد  عرش پرنور شد وفرش چراغان آمد

  تاکه تبریگ بگوید بجهان شیعه        {کربلایی} زسوی نوحه سرایان آمد 

   

  اثر طبع شاد روان نادعلی کربلایی-پدر سه شهید -به نقل ازارمغان کربلا کتاب سوم -ص63-64--انتشارات خزر -بوذرجمهری سابق (15خردادفعلی)-محمد حسن اسایش


  اولین دیدگاه را شما بگذارید ---البشارت که عیان مهر فروزان آمد ظاهر از پرده ی عصمت رخ جانان آ ،

    

   

  فلک دانی چه ظلمی از تو برزهرای اطهر شد            چه بیدادی زتو بر فاطمه بعد از پیمبر شد

  مگر آن گفته های شاه خاتم رفته از گوشت              که بعد ازرحلت او فاطمه از غم مکدر شد

  بگفت احمد مکرر فاطمه بضعه  منی                       چرانسبت به او پس ظلمها زامت مکررشد

  همان زهرا که احمد زاحترامش  گفت با امت                دریده نامه ی ارثش زخصم شوم کافر شد

  نخشکیده هنوز از آب  غسل شاه خاتم کفن                 که نار ظلم در باب سرایش شعله آور شد

  دل بشکسته اش اورا نبود بس در غم بابش                 که پهلویش شکسته آن چنان از ضربت در شد

  نبود بس سینه اش را ناله های جانگداز غم                 که آزرده زمیخ در زاعدای ستمگر شد

  نبود بس تیرگی روز در چشمش زهجر باب                    که نیلی آنچنان از سیلی  آن رخسار انور شد

  زضرب تازیانه دشمن دین بازویش راخست                   مصیبت دیده ای را تسلیت آنسان مقرر شد

  چرا حبل جفا بر گردن حبل المتین بستند                    چرزا مغلوب دست روبه دون ،شیر داور شد

  قضا بر بست دست شیر حق را ورنه در آندم                کجاروبه ، رها از دست ضرغام غضنفر شد

  ز لطف مرتضی و آل پاک اوست کاندر طوس                بدوران مرثیه خوانی  ، مدامی شغل (آذر) شد .

  اثر طبع آذر خراسانی -به نقل از جلد اول دیوان آذر -صص-55-56 -چا پ سوم -1348 شمسی  انتشارات طوس----------


  اولین دیدگاه را شما بگذارید درولادت امام هشتم -امامرضا -فرزند نبی & رهبر دین &حامی قرآن ، اهل بیت وچهارده معصوم (ع) ،

    

   

  فلک دانی چه ظلمی از تو برزهرای اطهر شد            چه بیدادی زتو بر فاطمه بعد از پیمبر شد

  مگر آن گفته های شاه خاتم رفته از گوشت              که بعد ازرحلت او فاطمه از غم مکدر شد

  بگفت احمد مکرر فاطمه بضعه  منی                       چرانسبت به او پس ظلمها زامت مکررشد

  همان زهرا که احمد زاحترامش  گفت با امت                دریده نامه ی ارثش زخصم شوم کافر شد

  نخشکیده هنوز از آب  غسل شاه خاتم کفن                 که نار ظلم در باب سرایش شعله آور شد

  دل بشکسته اش اورا نبود بس در غم بابش                 که پهلویش شکسته آن چنان از ضربت در شد

  نبود بس سینه اش را ناله های جانگداز غم                 که آزرده زمیخ در زاعدای ستمگر شد

  نبود بس تیرگی روز در چشمش زهجر باب                    که نیلی آنچنان از سیلی  آن رخسار انور شد

  زضرب تازیانه دشمن دین بازویش راخست                   مصیبت دیده ای را تسلیت آنسان مقرر شد

  چرا حبل جفا بر گردن حبل المتین بستند                    چرزا مغلوب دست روبه دون ،شیر داور شد

  قضا بر بست دست شیر حق را ورنه در آندم                کجاروبه ، رها از دست ضرغام غضنفر شد

  ز لطف مرتضی و آل پاک اوست کاندر طوس                بدوران مرثیه خوانی  ، مدامی شغل (آذر) شد .

  اثر طبع آذر خراسانی -به نقل از جلد اول دیوان آذر -صص-55-56 -چا پ سوم -1348 شمسی  انتشارات طوس----------


  اولین دیدگاه را شما بگذارید درولادت امام هشتم -امامرضا -فرزند نبی & رهبر دین &حامی قرآن ، در شهادت حضرت زهرا - در شهادت دخت نبی - در شهادت همسر علی (ع) ، اهل بیت وچهارده معصوم (ع) ،

    

   

  مژده که میلاد شه خاتم است                   عید سعید نبی اکرم است 

   

   

  مزده که مسروری عالم رسید                   خرمی عالم وآدم رسید 

   

  هادی کل ُ سید خاتم رسید                     منجی عالم شه اکرم رسید 

   

  خرم از او خاطره ی عالم است                 عید سعید نبی اکرم است---- 

   

  مزده که بی پرده رخ یار شد                     جلوه ی محبوب پدیدارشد 

   

  کعبه از او مطلع انوار شد                         دشت ودمن تحت الانهار شد 

   

  عالم ایجاد از او خرم است                       عید سعید نبی اکرم است---- 

   

  مزده که شد نور خدا آشکار                     یافت تولد شه ملک وقار 

   

  احمد محمود شه تاجدار                          آنکه به ایجاد بود شهریار 

   

  اهل ولا خرمی عالم است                      عید سعید نبی اکرم است ---

   

  مژده که پیر فلک آمد جوان                  گشت منور همه کون ومکان 

   

  از رخ دلجوی شه انس وجان                   فخر بشر خاتم پیغمبران 

   

  آنکه از او فخر بنی آدم است                  عید سعید نبی اکرم است 

  جاد اول دیوان آذر خراسانی (حاج سید غلامرضا آذر حقیقی-چاپ افست اسلامیه -مشهد-چاپ چهارم -1348 شمسی 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ده مژده که ختم انبیا ظاهر شد                انوار تجلی خدا ظاهر شد 

  فرمان محمدا رسول الهی                        بهرش زکریم ذوالعطا ظاهر شد 

  --ص28 -ارمغان کربلا -نادعلی کربلایی-انتشارات خزر-تهران----------- 

  -----------------------------(خورشیدسعادت)------- --------------------- 

  البشارت که بما صبح سعادت آمد            مفخر کون ومکان باعث خلقت آمد 

  روشن از نور جمالش همه ی عالم شد    عقل کل ختم رسل مظهر رجمت آمد 

  نبی مکی امی زپس پرده ی غیب                از پی راهنمایی وهدایت آمد  

  کلبه ی بنت وهب طعنه بعالم زد وگفت که به آ غوش من آن شمس سعادت آمد 

  طاق کسری عجم طاقت دیدار نداشت    جاری از رود سماوی ،ید عصمت آمد 

  لات واصنام بخاک از سر خجلت افتاد      سرنگون تخت شهان زان ید قدرت آمد 

  دسته دسته ملکاز عالم بالا به زمین      شادمان ف تلبیه گو بهرزیارت آمد 

  رانده ابلیس شد از عالم بالا گفتا        این چه شودیست مگر روز قیامت آمد 

  گفت جبریل جوابش که زسر حد کمال   شافع محشر وفرمانده ی امت آمد 

  باد ، گو مژده رساند بسلیمان جهان     که شه عرش مکان ،حامل رفعت آمد 

  یوسف مصر دگر حسن فروشی نکند    چون که بیند بجهان کان ملاحت آمد 

  دگر از حاتم طایی نتوان گفت سخن     زانکه بهر کرم و لطف وسخاوت آمد 

  زکمالش ،زجمالش ،زمقامش زخدا      احسن الله وتبارک بشهادت آمد 

  حامل حکم خدا فخریه بنماید چون        خادم درگه آن شمس ولایت آمد 

  مدح اوزینت قرآن الهی باشد              فرق او مفتخر تاج نبوت آمد 

  آیه آیه همه ی معنی قرآن کریم          شاهد خوبی این منجی امت آمد 

  هم به انجیل وزبور وصحف وتوراتش      مدح وتوصیف محمد زدرایت آمد 

  تهنیت باد به افراد مسلمان جهان       نقطه ی مرکزی روز شفاعت آمد 

  (کربلایی) زگدایی  در خانه ی او        شکر لله که دلت  کنج محبت آمد--- 

  ----به نقل از ارمغان کربلا(کتاب سوم) نادعلی کربلایی-انتشارات خزر -تهران-محمدحسن اسایش


  اولین دیدگاه را شما بگذارید درولادت امام هشتم -امامرضا -فرزند نبی & رهبر دین &حامی قرآن ، درولادت رسول الله (ص) ،

    

   

  مژده که میلاد شه خاتم است                   عید سعید نبی اکرم است 

   

   

  مزده که مسروری عالم رسید                   خرمی عالم وآدم رسید 

   

  هادی کل ُ سید خاتم رسید                     منجی عالم شه اکرم رسید 

   

  خرم از او خاطره ی عالم است                 عید سعید نبی اکرم است---- 

   

  مزده که بی پرده رخ یار شد                     جلوه ی محبوب پدیدارشد 

   

  کعبه از او مطلع انوار شد                         دشت ودمن تحت الانهار شد 

   

  عالم ایجاد از او خرم است                       عید سعید نبی اکرم است---- 

   

  مزده که شد نور خدا آشکار                     یافت تولد شه ملک وقار 

   

  احمد محمود شه تاجدار                          آنکه به ایجاد بود شهریار 

   

  اهل ولا خرمی عالم است                      عید سعید نبی اکرم است ---

   

  مژده که پیر فلک آمد جوان                  گشت منور همه کون ومکان 

   

  از رخ دلجوی شه انس وجان                   فخر بشر خاتم پیغمبران 

   

  آنکه از او فخر بنی آدم است                  عید سعید نبی اکرم است 

  جاد اول دیوان آذر خراسانی (حاج سید غلامرضا آذر حقیقی-چاپ افست اسلامیه -مشهد-چاپ چهارم -1348 شمسی 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ده مژده که ختم انبیا ظاهر شد                انوار تجلی خدا ظاهر شد 

  فرمان محمدا رسول الهی                        بهرش زکریم ذوالعطا ظاهر شد 

  --ص28 -ارمغان کربلا -نادعلی کربلایی-انتشارات خزر-تهران----------- 

  -----------------------------(خورشیدسعادت)------- --------------------- 

  البشارت که بما صبح سعادت آمد            مفخر کون ومکان باعث خلقت آمد 

  روشن از نور جمالش همه ی عالم شد    عقل کل ختم رسل مظهر رجمت آمد 

  نبی مکی امی زپس پرده ی غیب                از پی راهنمایی وهدایت آمد  

  کلبه ی بنت وهب طعنه بعالم زد وگفت که به آ غوش من آن شمس سعادت آمد 

  طاق کسری عجم طاقت دیدار نداشت    جاری از رود سماوی ،ید عصمت آمد 

  لات واصنام بخاک از سر خجلت افتاد      سرنگون تخت شهان زان ید قدرت آمد 

  دسته دسته ملکاز عالم بالا به زمین      شادمان ف تلبیه گو بهرزیارت آمد 

  رانده ابلیس شد از عالم بالا گفتا        این چه شودیست مگر روز قیامت آمد 

  گفت جبریل جوابش که زسر حد کمال   شافع محشر وفرمانده ی امت آمد 

  باد ، گو مژده رساند بسلیمان جهان     که شه عرش مکان ،حامل رفعت آمد 

  یوسف مصر دگر حسن فروشی نکند    چون که بیند بجهان کان ملاحت آمد 

  دگر از حاتم طایی نتوان گفت سخن     زانکه بهر کرم و لطف وسخاوت آمد 

  زکمالش ،زجمالش ،زمقامش زخدا      احسن الله وتبارک بشهادت آمد 

  حامل حکم خدا فخریه بنماید چون        خادم درگه آن شمس ولایت آمد 

  مدح اوزینت قرآن الهی باشد              فرق او مفتخر تاج نبوت آمد 

  آیه آیه همه ی معنی قرآن کریم          شاهد خوبی این منجی امت آمد 

  هم به انجیل وزبور وصحف وتوراتش      مدح وتوصیف محمد زدرایت آمد 

  تهنیت باد به افراد مسلمان جهان       نقطه ی مرکزی روز شفاعت آمد 

  (کربلایی) زگدایی  در خانه ی او        شکر لله که دلت  کنج محبت آمد--- 

  ----به نقل از ارمغان کربلا(کتاب سوم) نادعلی کربلایی-انتشارات خزر -تهران-محمدحسن اسایش


  اولین دیدگاه را شما بگذارید درولادت امام هشتم -امامرضا -فرزند نبی & رهبر دین &حامی قرآن ، مژده که میلاد شه خاتم است عید سعید نبی اکرم است -در ولادت رسول ،

    

  مشخصات مدیر وبلاگ

  محمد حسن اسایش [806]

  بابیش از 90وبلاک وبیش از یکصدوسی البوم عکس زیبا در خدمت کاربران جهانم تا جایی که نامردمی نبینم-آثار مرا در بیش از 120سایت .ازجمله در پارسی بلاگ-بلاکفا -جوانبلاک -پرشین بلاگ -بلاگ اسکای -تبیان -آفتاب من-اریسفا -پارسفا -جی بلاگ -زن بلاگر -بلاگر -پلاگر -ایران بلاگ -ثامن بلاگ -ساماندهی -عرش بلاگ -کلوبکام -کلوب لاگ -فرد بلاگ -ملی بلاگ -بهشت تو -بهشت من -فردیس -بیشه -زیگور -جمکران -مهدی بلاگ-فطرت -ابوتراب -امام علی -تلویزیون امام رضا -آستان قدس رضوی-رادیو معارف -رادیوفرهنگ -باشگاه مخاطبان لیموبلاگ -کویر بلاگ -جیمیل -حلقه های گوگل - پیکاسا -یاهئ خبر -یاهوخبر -یاهو میل وداشبورد -هادی نت -بینا بلاگ -زمین بلاگ -آسمان بلاگ وفیسنما -فیسبوک فارسی -مسافران بهشت وده ها سایت دیگر می توانید مشاهده ومطالعه بفرمایید.متشکرم .اسایش----- تا هر تو مرا رکن نماز است حسین جان عشق تو مرا کعبه ی راز است حسین جان روزی که شود بسته برویم در امید بابکرم لطف توبازاست حسین جان یک ذره غبار حرمت ای حرم دین در رتبه به از ملک حجازاست حسین جان هرروزدهم بوسه بخاک حرم تو چون تربت تو مهر نماز است حسین جان در کرببلا زان همه گلهای نکویت اصغر گل نشکفته ی ناز است حسین جان ازداغ تودر گوشه ی ویرانه رقیه شمعیست که در سوز وگدازاست حسین جا گر قلب من از سینه بر آرند ببینند باذکر تو در راز ونیاز است حسین جان می خواستم از وصف وجلال تو بگویم دل گفت که اینقصه درازاست حسین جان -ای خون خدا خسرو محمود خصائل بر درگه تو خضر ایاز است حسین جان در روز جزا کرببلایی زشفاعت بر سوی تو اش دست نیاز است حسین جان -به نقل ز شکوفه های غم اثر طبع ناد علی کربلایی-صص169-170 ----- cنقل از شکوفه های غم -صص135-136-نادعلی کربلایی -موسسه---- محرم-ماه خون وقیام -ماه شهاىت -ماه شکست دشمن ماه قیام ،ماه حسین ، ماه انقلاب ماه خروج پیشرومومنان بود ماه شکست دشمن قرآن وفتح حق ماه ظهور عدل به اهل جهان بود مردی قیام کرده به صحرای کربلا کز خاندان خاتم پیغمبران بود مردی قیام کرده که باانقلاب خون بر هم زن رِِژیم ستم گستران بود مردی قیام کرده که تا روز رستحیز نام گرامیش همه جا جاودان بود فرزند با کفایت نستوه بوتراب کز خون او زمین بلا گلستان بود
  ویرایش

  عناوین یادداشتهای وبلاگ

  بایگانی

  ویرایش

  نویسندگان وبلاگ -گروهی

  دسته بندی موضوعی

  درولادت امام هشتم... ، اهل بیت... ، گوش بر حلقه ی در... ، یارب به حسین وحسن... ، جشن عید غدیر-روز... ، حجت حق -رهبر اسلام... ، دو جانباز وبرادر -... ، غدیر خم -اهمیت حجه... ، مهدی -انتشارات... ، موسی ابن جعفر-زبان... ، جایگاه حضرت زهرا... ، آمد شب میلاد علی... ، زینب -بانوی عظما... ، فلک دانی چه ظلمی از... ، قیام زینب -مرام... ، ----محبوس سامرا... ، محرم-ماه خون وقیام... ، مژده مژده شد... ، مژده که میلاد شه... ، منتظر دیدن روی... ، مهدی... ، ولادت فاطمه -دخت... ، یار پنهان-مژده ی... ، درولادت رسول الله... ، درولادت دخت نبی... ، درولادت جواد الائمه... ، جشن عید غدیر... ، حاج غلامرضا آذر... ، چو شمعی سوختم... ، جعفر صادق-حجت حق... ، جشن غدیر مبارک باد... ، آل پیغمبر -جور وجفا... ، آفاق-شاه... ، 6.jpg شهاىت امام... ، 1392 سی و یکم... ، ----------- هجرت... ، - ماه قیام ،ماه... ، درولادت امام عصر... ، درولادت امام حسن... ، درددل-سفر... ، در ولادت موی امیر... ، در شهادت حضرت زهرا... ، -در روستای کوچ... ، دختر ختم رسل-زهرا... ، خورشید-ساحل افق... ، خورشید -ساحل افق... ، خورشید رفته است ولی... ، خورشید رفته است... ، خورشید جهانتاب -ابن... ، خرشید روی تو -آرزوی... ، ختم رسولان -مجتبی... ، خاطرات -روز اول... ، خاطرات اولین روز... ، خاستگاه... ، خاستگاه نور -موسوی... ، حضرت سجاد-حضرتزین... ، حضرت سجاد -علی ابن... ، حر -من آن حر... ، امیرالامرا-فریادرس... ، امشب ژدرم آمده است... ، امد شب میلادعلی شاه... ، امان از دل... ، امام هفتمین موسی... ، امام موسی کاظم... ، امام رضا-امام هشتم... ، امام جواد(‘--فلک... ، امام باقر-سرود... ، العجل-یوسف گم گشته... ، ---البشارت که عیان... ، البشارت که عیان... ، البشارت که عیان مهر... ، افلاک -حشمت مصر... ، ارسال شده توسط محمد... ، اربعین-آرزوی کربلا... ، اربعین شه گلگون کفن... ، اربعین شه گلگون... ، اربعین شاه دین... ، احمد... ، آهی -هلال-قصه ی حال... ، آمدشب میلاد عی -شمس... ، جایکاه حضرت... ، جانبازانقلاب-باب... ، توکاخ ظلم را... ، توکاخ ظلم را... ، تصویر روستای کوچ... ، تبریک -دسته گل... ، تاج رسالت -لطف... ، پرچمدار هدایت... ، پایه ی ایمان-منصور... ، بیت حق چراغان شد... ، بیابیا-جواب... ، بیا ای عزیز دل وجان... ، بیا ای عزیز -العجل... ، بوتراب -فلک خراب... ، به من بی... ، به که گویم غم هجران... ، بعثت رسولالله - غار... ، بشارت شیعیان شد ماه... ، بشارت شیعیان -شد... ، بشارت شیعیان !شد... ،
  ویرایش

  لوگوی دوستان


  ویرایش

  دوستان

  داروخانه دکتر سلیمی سلحشوران ***جزین*** بوستــــــان ادب و عرفــان قـــــــرآن دارالقران الکریم جرقویه علیا جریان شناسی سیاسی - محمد علی لیالی هواداران بازی عصر پادشاهان ( Kings-Era.ir ) کوچ بلاگ -وبلاگ کوچ نهارجان یا کوچ خراشاد -در پارسی بلاگ کلّنا عبّاسُکِ یا زَینب شین مثل شعور عاشق آسمونی تنهایی......!!!!!! مجله اینترنتی تبلیغاتی ܓღ فـــرقــ بــیــنـــ عـشــقــ و دوسـت داشــتــنــ دلـتنگـ هشـیگـــــــــی ما تا آخرایستاده ایم سایت روستای چشام (Chesham.ir) یا علی مدد ►▌ استان قدس ▌ ◄ سرگرمی اطلاع رسانی شمیم یاس تعمیرات تخصصی انواع پرینتر لیزری اچ پی HP رنگی و تک رنگ و اسکنر عطر یاس شهرستان بجنورد مشاوره - روانشناسی بلوچستان نغمه ی عاشقی دل شکســــته یامهدی علی بامری ...عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست (بنفشه ی صحرا) عشق هیئت حضرت علی اصغر(ع) روستای طولش -خلخال ترخون عشق پنهان معیار عدل عطش (وبلاگ تخصصی ماه محرم و صفر) شکوفه های زندگی سایت حقوقی (قانون ایران) www.LawIran.ir سفیر دوستی صدای سکوت حکیم دزفولی مهاجر مردود شهید شلمچه خاطرات من و دکترم ویژه نامه حسبان پردیس سکوت ابدی پلاک 40 ندای حق ایـــــــران آزاد *دنـیــــای مـــــــن :) * Hunter منتظران شهادت آتیه سازان اهواز دفتر احسان رویابین ایرانی یعنی عشق نم نم باران نوری چایی_بیجار صدفی برای مروارید نمی دونم بخدا موندم سایه های خیال عزای حسینی سید خراسانی allah is the lord of right .he is justic انتظار مشق عشق ناز سکوت پرسروصدا عاشق دربدر خــــــــــــــــاطــــــــــــره هـــا دلدارا بچه مرشد! ندای رحیل پیامک 590 آرمان ماه مهربان من تجربه های مربی کوچک صل الله علی الباکین علی الحسین دلنوشته های یه عاشق! نسیم لوکس ...... یزد سیب سرخ تینا delshekasteh از فرش تا عرش بر و بچه های ارزشی کوثر ولایت it ict آموزش تست زدن کنکور خواندنی های ایران جهان از یک انسان تَرَنّم عفاف کسب در آمد آسان از اینترنت شهد *غدیر چشمه هیشه جاری* (دوستی) فقط پیوند دو دل تنهاست : نه چیز دیگر
  ویرایش

  طراحی پوسته توسط تیم پارسی بلاگ