سفارش تبلیغ
صبا
اگر خود را از معصیت ها پاک کنید، خداوند، دوستتان خواهد داشت . [امام علی علیه السلام]


ارسال شده توسط محمد حسن اسایش در 90/8/16:: 8:13 عصر

من که منصور صفت از سر کین بردارم              جرم من عشق حسین است که در دل دارم

جان ناقابلم ار در ره جانان برود                   دست کی از سر شاهنشه دین بر دارم

افتخارم به همین است که در راه حسین              جان شیرین دهم وسر برهش بگذارم

اولین کشته ام وآرزویم بود چنین                  تا که پیش از همه برسوی جنان رو آرم

مسلمم، فخر جهان، عزت دورانم لیک             بنگر اکنون که اسیری به کف اشرارم

دگر از زندگی خویش زجان سیر شدم             میدهد بسکه فلک از سر کین آزارم

می کنم مدحت آل علی وعصمت او             تا که (گلگون)بتن خویش سروجان دارم*

*-اثر طبع سید مهدی کرمانی (گلگون)-به نقل از ص 93 کتاب گلبانگ غم -گرداورنده :محمد غلامی-تهرانارسال شده توسط محمد حسن اسایش در 90/8/14:: 1:27 صبح

یا بیا که بجان آمدم زتنهایی(خطاب به امام زمان عج...)

بیا بیا که بجان آمدم زتنهایی                 رمیده از دل من آهوی شکیبایی

به آه وناله چو یعقوب برسر راهت            نشسته ام که زمصرفراق باز آیی

ندای عشق من ورای بی تفاوت تو             کشیده حا ل دلم رابه اوج شیدایی

جواب عشق مرا یک نظاره ات کافی است       که کار من نکشد عاقبت برسوایی

صلاح دلبریت هرچه هست باشد ،لیک          چه بهتراینکه به عشاق چهره بنمایی

برای لحظه ی چندی زعمر ،(سید ) را         بخاکبوسی کویت اجازه فرمایی*

*-سراینده :حقشناس- به نقل از کتاب سرودهای امام مهدی-ص 25-انتشارات قلم -قم -گردآورنده:حسین حقجوارسال شده توسط محمد حسن اسایش در 90/8/12:: 11:5 عصر
مرثیه در مصیبت امام محمد باقر(علیه السلام)

فلک تاکی سر کین باعزیزان خدا داری            جفا تاچند با آل رسول دوسرا داری

زبستان رسالت سروها کز داس کین کندی         چه کج بازی که با آزادگان مصطفی داری

فلک گلزار احمد را زراه کین خزان کردی        نه شرم از مصفی داری، نه از حیدر حیا داری

زداس کینه برکندی شجرهای ولایت را           سر کین ازچه با آل علی مرتضی داری

فلک گلهای زهرا را زراه کینه در دوران        بصد محنت ،بصد زاری بخواری مبتلا داری

محمد آنکه زالقاب شریفش یک بودباقر         گه از هشام ،گه زعبدالملکبروی جفا داری

شه بحرالعلومی را که پشت دین قوی از اوست    به پشت زین زهر آلوده بهرش از چه جا داری

گهی زید ستمگر می کند دعوی ارث ازاو       گهی خونین دلش ازکینه  ی خصم دغا داری

زجور زیددون،وازکینه وبیداد ابراهیم          بهار عمرشه را درکمین باد فنا داری

ززهرزین دوپایش گشت آزرده، زپا افتاد       زبسترخفتنش نالان جمیع ماسوا داری

سه روزش جابه بستردادی وبگذشت ازدنیا       ازین ماتم بگردن صادقش شال عزا داری

بکش آه از جگر (آذر)زجور چرخ بداختر       بگوتاچند ای چرخ فلک جور وجفا داری*

*-جاج غلامرضاآذرحقیقی -مداح اهل بیت-مشهد -به نقل ازدیوان آذرجلد اول-صص92-93

چاپ سوم-سال 1348 شمسی-اداره ی فرهنگ وهنر خراسان بزرگارسال شده توسط محمد حسن اسایش در 90/8/6:: 3:11 عصر

دلبر ا گر بنوازی به نگاهی مارا               خوشتراست گربدهی منصب شاهی مارا

به من بی سر وپاگوشه ی چشمی بنما          که محال است جز این گوشه ، پناهی مارا

بردل تیره ام ای چشمه ی خورشید بتاب         نبود بدتر ازاین روز سیاهی مارا

ازازل دردل ما تخم محبت کشتند              نبود بهتر ازاین مهر گیاهی مارا

گرچه ازپیشگه خاطر عاطر دوریم           هم مگر یاد کند لطف تو گاهی مارا

باغم عشق که کوهیست گران بر دل ما         عجب است ار نخرد دوست به کاهی ما را

نه دل آشفته تر وشیفته تر ازدل ماست          نه جز آن خاطر مجموع ، گواهی ما را

مفتقر ، راه به معموره ی حسن تو نبرد         بده ای پیر خرابات تو راهی مارا*

*-به نقل از سرودهای امام مهدی عج.. انتشارات قلم-قم-ص 20-اثر طبع کمپانیارسال شده توسط محمد حسن اسایش در 90/8/6:: 12:7 صبح

زجور معتصم ، جان شه ابرار می سوزد         زسوززهر، حسم حجت دادار می سوزد

از آن ظلمی که بر شاه نهم بنمود ام الفضل        دل زهرا وقلب احمد مختار می سوزد

بزد بر باغ توحیدی شرر از زهر، اهریمن        وزآن نخل امامت بین که برگ وبار می سوزد

زسوززهربر خود چون گزیده مار غلطیدی        کزآن حالت، روان حیدرکرار می سوزد

چنان برجسم وجان شه شرر افکند زهر کین       کزآن محنت دوچشم ثابت وسیار میسوزد

زسوز تشنگی می سوخت تارفت از جهان آن شه   بحال غم فزایش گنبد دوار می سوزد

بروی بام بودی خود سه روز،آن پیکر مسموم      که قلب عالم وآدم از آن رفتار می سوزد

بجسم شه بفکندند مرغان سایه از شفقت          دل مرغ هوا بر آن شه ابرار می سوزد

زبام افکند ، ام الفضل،بر روی زمین شه را      دل(آهی)زکار آن سیه کردار می سوزد*

*-به نقل از دیوان آهی-جلد دوم-ص 213-انتشارات خزر -تهران -اثر طبع علی آهی1348شمسیارسال شده توسط محمد حسن اسایش در 90/8/1:: 11:36 عصر
نظر

ارسال شده توسط محمد حسن اسایش در 90/7/30:: 12:25 صبح

http://aliabas2248354.parsiblog.com/


کلمات کلیدی :

ارسال شده توسط محمد حسن اسایش در 90/7/30:: 12:24 صبح

http://aliabas2248354.parsiblog.com/--برروی لینک مقابل کلیک کنید .


کلمات کلیدی :

ارسال شده توسط محمد حسن اسایش در 90/7/29:: 4:54 عصر
جدید

عید سعید شه صاحب زمان                          باد مبارک به همه شیعیان --

مژده زمیلاد شه بحر وبر                                قائم دین ، حجت اثنی عشر

مظهر الطاف حی داد گر                               نورمبین وارث خیرالبشر

سبط نبی پادشه انس وجان                        باد مبارک به همه شیعیان --

مژده که بر جسم جهان جان رسید                 جان جهان حاکم فرمان رسید

حجت حق  قاطع برهان رسید                          هادی دین ،حامی قرآن رسید

شبل علی خسرو کون ومکان                              باد مبارک به همه شیعیان--

مژده که شد قدرت حق آشکار                            گشت عیان مظهر پروردگار

جامع الاسرار شه ذوالوقار                                حجت حق خاتمه ی هشت وچار

سیف خدا  رایت امن وامان                             باد مبارک به همه شیعیان ---

مزده که میلاد شه عالم است                         عید سعید ولی اعظم است

مولد سبط نبی اکرم است                             آنکه بخوبان جهان خاتم است

حجت حق سید صاحب زمان                         باد مبارک به همه شیعیان --

بنقل از دیوان آذر خراسانی -ص 145 -انتشارات طوس مشهد -چاپ 1382 هجری قمری -اثر طبع مرحوم حاج سید غلامرضا آذر خراسانی سرخسی --

عید میلاد صاحب زمان است                  نوبت شادی شیعیان است

حامی دین پیغمبر آمد                        از قدومش منور جهان است   شادی از چشم نرجس عیان است --- 

بوی گل می وزد از گلستان             بلبل از شوق گل نغمه خوان است

مقدمت ای خسرو خوبان مبارک---                                                    از پی آن روزهای پر غم ودرد ومحنت                                              رخ نما ای آفتاب روشنی بخش ،                          ای ذره پرور

ای رخت مظهر حسن داور                         ازتو عدل الهی میسر

ریشه ی ظالمان را برانداز                               حاجت بیدلان رابر آور                               مقدمت ای خسرو خوبان مبارک ---               عید میلاد توبر همه ایران مبارک

چشم ما بوده دایم  براهت                            تانمایی رخ همچو ماهت

بر کشی آن دم تیغ دوسر را                          بنگر این امت بی پناهت

در مسیرت بود نهضت ما                       قلب پاکت به عرضم گواه است

پای کن در رکاب سعادت                        سان ببین لشکر واین سپاهت

مقدمت ای خسرو خوبان مبارک                 عید میلادتو بر همه ایران مبارک

ریشه ی کشور آشنایی                             زآشنایان مفرما جدایی

ای خوش آن دم که از کوی جانان                برقع ازروی ماهت گشایی

عقده های گره خورده در دل                      با شکر خنده از دل زدایی

هم قبول از حقیقت زاحسان                        شعر نا قابلش را نمایی

باغبانا جشن پیروزی بپا کن                   از خزان تشنگی مارا رها کن

مقدمت ای خسرو خوبان مبارک    عید میلاد تو بر همه ایران مبارک *

*-صص 119-120-کتاب سرود های امام مهدی -انتشارات قلم -قم-گرد آورنده حسین حقجو

اهل بیت
روی بر خاک بنه تا که برافلاک روی

جان فشانی بکن ار می طلبی جانان را               کس بجانان نرسد تا نفشاند جان را

روی بر خاک بنه تا که بر افلاک روی                سر بده تا نگری سروری دوران را

ماه کنعان نرود بر فلک حشمت مصر                           تانبیند الم چه ،ستم زندان را

نوح را کشتی امید به ساحل نرسد                  تا نیابدغم غرق وخطر طوفان را

همت خضر کند طی بیابان فنا                     ورنه کی بوده نشان زآب بقاء حیوان را

حسن لیلی طلبد شیفته ای چون مجنون               که بیکباره کندترک سروسامان را

نافه ی مشک خطا تا نخورد خون جگر                  نبرد رونق گلزار بهارستان را

تاشقایق نکشد بار مشقت عمری                             نرباید به لطافت دل چون نعمان را

مفتقرگر نکشی پای زآن سرکوی                  دستدرحلقه زنی زلف عبیر افشان را*

*-به نقل از متاب سرودهای امام مهدی چاپ انتشارات قلم -قم -ص 19-سراینده: مفتقرارسال شده توسط محمد حسن اسایش در 90/7/27:: 11:18 عصر


دلا باید که هردم یا علی گفت - نه هر دم بل دمادم یا علی گفت
که در روز ازل قالوبلا را - هر آنچه بود عالم یا علی گفت
خمیر خاک آدم چون سرشتند - چو بر میخاست آدم یا علی گفت
محمد (ص) در شب معراج بشنید - ندایی آمد آنهم یا علی گفت
پیمبر در عروج از آسمانها - بقصد قرب اعظم یا علی گفت
به هنگام فرو رفتن به طوفان - نبی الله اکرم یا علی گفت
به هنگام فکندن داخل نار - خلیل الله اعظم یا علی گفت
عصا در دست موسی اژدها شد - کلیم آنجا مسلم یا علی گفت
کجا مرده به آدم زنده میشد - یقین عیسی بن مریم یا علی گفت
مسیحا هم دم از اعجاز میزد - زبس بیچاره مریم یا علی گفت
علی در خم به دوش آن پیمبر - قدم بنهاد و آندم یا علی گفت
ز لیلایی شنیدم یا علی گفت - به مجنونی رسیدم یا علی گفت
نسیمی غنچه ای را باز میکرد - به گوش غنچه آندم یا علی گفت
مگر خیبر زجایش کنده میشد - یقین آنجا علی هم یا علی گفت
علی را ضربتی کاری نمیشد - گمانم ابن ملجم یا علی گفت   1   2   3   4   5      >
درباره
صفحات دیگر
آرشیو یادداشت‌ها
لینک‌های روزانه
پوندها
فتوبلاگ حسین کارگر
فرزانگان امیدوار
***جزین***
شین مثل شعور
مهندسی مکانیک ( حرارت و سیالات)-محی الدین اله دادی
دارالقران الکریم جرقویه علیا
نظرمن
پایگاه اطلاع رسانی مباشری
همراه با چهارده معصوم (علیهم السلام )ویاران-پارسی بلاگ
ازهردری سخنی -ازهرکجا تصویری-درپارسی بلاگ
کوچ بلاگ -وبلاگ کوچ نهارجان یا کوچ خراشاد -در پارسی بلاگ
حسن آباد جرقویه علیا
►▌ استان قدس ▌ ◄
دیار عاشقان
رایحه ی انتظار
شهرستان بجنورد
داروخانه دکتر سلیمی
به سوی آینده
جریان شناسی سیاسی - محمد علی لیالی
نغمه ی عاشقی
انتظار
ازهردری سخنی-از هرکجا تصویری -در پارسی بلاگ
بوستــــــان ادب و عرفــان قـــــــرآن
هواداران بازی عصر پادشاهان ( Kings-Era.ir )
بی سر و سامان
دلدارا
سایت اطلاع رسانی دکتر رحمت سخنی Dr.Rahmat Sokhani
ما با ولایت زنده ایم
به خوبی فکر کن
کلّنا عبّاسُکِ یا زَینب
لنگه کفش
چانه
سکوت ابدی
رقصی میان میدان مین
عاشق آسمونی
مذهبی فرهنگی سیاسی عاطفی اکبریان
محمدحسن اسایش
محمد حسن اسایش
محمدحسن اسایش
سلحشوران

دانشگاه آزاد دزفول
سایت روانشناسی دکتر رحمت سخنی Dr.Rahmat Sokhani
سفیر دوستی
تنهایی......!!!!!!
دیار من دشتستان- بُنار آبشیرین
تعمیرات تخصصی انواع پرینتر لیزری اچ پی HP رنگی و تک رنگ و اسکنر
یا علی مدد
بچه مرشد!
معیار عدل
مجله اینترنتی تبلیغاتی
بوی سیب
ܓღ فـــرقــ بــیــنـــ عـشــقــ و دوسـت داشــتــنــ

دلـتنگـ هشـیگـــــــــی
ما تا آخرایستاده ایم
سایت روستای چشام (Chesham.ir)
سرگرمی اطلاع رسانی شمیم یاس
یادداشتهای فانوس
انسان جاری
عطر یاس
علی اصغربامری

مشاوره - روانشناسی
بچه های خدایی
بلوچستان
شبستان
دل شکســــته
برادران شهید هاشمی
یامهدی
علی بامری
...عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست
صدای سکوت
(بنفشه ی صحرا)
عشق
هیئت حضرت علی اصغر(ع) روستای طولش -خلخال
ترخون
عشق پنهان
بیانات و سخنان رهبری
عطش (وبلاگ تخصصی ماه محرم و صفر)
شکوفه های زندگی
مُهر بر لب زده
اواز قطره
سایت حقوقی (قانون ایران) www.LawIran.ir
کبوتر نامه بر
صدای سکوت
حکیم دزفولی
مهاجر
مردود
شهید شلمچه
خاطرات من و دکترم
نهِ/ دی/ هشتاد و هشت
ویژه نامه حسبان پردیس
سیرت پیشگان
پلاک 40
ندای حق
ایـــــــران آزاد
*دنـیــــای مـــــــن :) *
Hunter
منتظران شهادت
اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان مانه وسملقان
آتیه سازان اهواز
دُرُخـــــــــــــــــــــــش
دفتر احسان
رویابین
ایرانی یعنی عشق
اهلبیت (ع)،کشتی نجات ما...
کنیز مادر
نم نم باران
نوری چایی_بیجار
صدفی برای مروارید
مجله التکرونیکی وبلاگ های پایگاه شهید سیدمصطفی خمینی(ره)
نمی دونم بخدا موندم
سایه های خیال
مهربانی
عزای حسینی
سید خراسانی
بادله گشت
allah is the lord of right .he is justic
حاج احمد متوسلیان
مشق عشق ناز
سکوت پرسروصدا
آذرخش
عاشق دربدر
خــــــــــــــــاطــــــــــــره هـــا

ندای رحیل
پیامک 590
آرمان
ماه مهربان من
تجربه های مربی کوچک
صل الله علی الباکین علی الحسین
دلنوشته های یه عاشق!
نسیم لوکس ...... یزد
سیب سرخ
انصار الحسین (ع)
تینا
delshekasteh
از فرش تا عرش
بر و بچه های ارزشی
کوثر ولایت
جامع ترین وبلاگ خبری
مقاله های تربیتی
it ict
آموزش تست زدن کنکور
خواندنی های ایران جهان
از یک انسان
تَرَنّم عفاف
کسب در آمد آسان از اینترنت
نوجوونی از خودتون
شهد
*مظلومیت اهل البیت(علیهم السلام)*
*غدیر چشمه هیشه جاری*
(دوستی) فقط پیوند دو دل تنهاست : نه چیز دیگر
آلبوم محمد حسن اسایش
بسیج در روستای شیدان
مقالات
جهاد ولایت
* امام مبین *
بسیج رایحه عشق
دوستانه
جوانان بیجار
سکوت شبانه
سه ثانیه سکوت
دهاتی
دکتر علی حاجی ستوده
الکترونیک و کارما
قلب خـــــــــــــــــــــــــــاکی
hamidsportcars
خورشید خاموش
کشکول
fazestan
با ما و اندیشه
زادگاهم بنارآبشیرین را دوست میدارم
حاج آقا مسئلةٌ
خادمین کهف الشهداء
mosafereshahregham.ParsiBlog.com
شیدائی
ولایی
اصفهان نصف جهان
خودرو
عشق به خدا
جوان ایرانی
یکی بود هنوزهم هست
خبرهای داغ داغ
آشنای غریب
عاشق ترین آدم دنیا
به یاد تو
صرفا جهت اطلاع
عشق طلاست
دکتر علی حاجی ستوده
افسوس که روزگار بر خلاف ارزوهایم گذشت افسوس......
کلبه ی درویشی
سکوت
شاخه شکسته
یک مهندس
کانون فرهنگی شهدای روستای چنارک
دکتر علی ستوده
مرکز توسعه وبلاگ نویسی دینی خراسان جنوبی
مرکز توسعه وبلاگ نویسی دینی خراسان جنوب&
همراه با چهارده معصوم (علیهم السلام ) ویاران
طلبه ایرانی
سربازی در مسیر . . .
kaveh
خونه ی دل
محمدحسن اسایش
Chamran University Accounting Association
مشاغل
مشاغل کشور
مشاغل کشور
سایت الف بهترین سایت ایران
قرآن آنلاین
دانلود سوالات کنکور دکتری
آلبوم محمد حسن اسایش-در آپلودیار

آلبوم محمد حسن اسایش
ویژه نامه کارون پردیس
معماری
سایت شیعیان
هسته گیر آلبالو
بیتوته
فروشگاه سی گل
آلبوم محمدحسن اسابش - در کلوب
موسیقی وبلاگ