سفارش تبلیغ
صبا
اگر می خواهید دوستان و برگزیدگان خدا باشید، به آن که به شما بدی می کند، نیکی کنید و از آن که به شما ستم می کند، درگذرید و بر آن که از شما روی می گرداند، سلام کنید . [عیسی علیه السلام]


ارسال شده توسط محمد حسن اسایش در 90/7/24:: 11:32 صبح

*-به نقل از:سرودهای مهدی -بااندکی تصرف -صص 22-23- انتشارات قلم -قم- م.ولیعهدی

+ نوشته شده در  پنجشنبه چهاردهم مهر 1390ساعت 23:34  توسط mha3131  |  < type="text/java">

بیا ای عزیز دل وجان بیا

بیا ای عزیز دل وجان بیا                     بیا ای نگهبان قر آن بیا

 

جهان تشنه ی جلوه ی روی توست              پذیرای آن روی نیکوی توست

همه جان ودلهای ما سوی توست                ستم دیده اندر تکاپوی توست

بیاای عزیز دل وجان بیا                      بیا ای نگهبان قر آن بیا

ندارد صفا بی تو این زندگی                  بود زندگیها همه بندگی

رژیم جهان گشته درندگی                     ندارد حقیقت درخشندگی

بیا ای عزیز دل وجان بیا                    بیا ای نگهبان قر آن  بیا

همه کودک پرورشگاه تو                    همه ریزه خواران درگاه تو

کنیم دیده خاک گذر گاه تو                    بیا ای که اکنون بود گاه تو

برای بر اندازی ظلم و کین                   برای سرافرازی مسلمین

برای نجات بزر گان دین                   برای تعالی دین مبین

بیا ای عزیز دل وجان بیا                   بیا ای نگهبان قرآن بیا*

*-ص 19 -کتاب شرود های مهدی -گردآورنده :حسین حقجو-انتشارات قلم -قم

+ نوشته شده در  جمعه هشتم مهر 1390ساعت 10:0  توسط mha3131  |  < type="text/java">

http://entezar1358.blogfa.com/

+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم مهر 1390ساعت 22:34  توسط mha3131  |  < type="text/java">

پایه ی ایمان(امام صادق) علیه السلام

ای فلک از ستمت پایه ی ایمان بشک          ظلم منصور لعین ، پشت مسلمان بشکست    

 

اهرمن آتش کین زد به در خانه ی دین          که ازاین غم،دل آن فخر سلیمان بشکست 

آتش کین به در خانه ی آن شاه زدند           عرش حق را شررش پایه وارکان بشکست

رفت در آتش سوزان جفا همچو خلیل          که از آن واقعه ، جان ودل اخوان بشکست

گفت : من پور خلیلم به میان آتش            ناگهان قدرت آن آتش سوزان بشکست

گاه تبعید شد وگاه بدی حبس نظر            من چه گویم که دل عالم امکان بشکست

بهر قتل شه دین ، تیغ کشیدی منصور        زآن ستم بین که دل ختم رسولان بشکست  

سر برهنه بسوی قصر جفا برد ورا          بن ربیعش ، که زکین محور ایمان بشکست

پسر فاطمه راپای پیاده بردی               از پی مرکب و ، دل زآن شه دوران بشکست

عاقبت زهر جفا ریخت بکامش ، منصور      که ازاین بار ستم ، گنبد دوران بشکست

پسرش موسی جعفر شدی از کینه یتیم          شیعه را رحلت وی منزلت وجان بشکست 

نه همین پشت فلک از غم وی گشت کمان       قلم((آهی )) گوینده ی دیوان بشکست*

*-صص 202-204 جلد دوم دیوان آهی-اثر طبع علی آهی -انتشارات خزر-تهران-

+ نوشته شده در  جمعه یکم مهر 1390ساعت 17:57  توسط mha3131  |  < type="text/java">

پایه ی ایمان(امام صادق) علیه السلام

ای فلک از ستمت پایه ی ایمان بشک          ظلم منصور لعین ، پشت مسلمان بشکست    

 

اهرمن آتش کین زد به در خانه ی دین          که ازاین غم،دل آن فخر سلیمان بشکست 

آتش کین به در خانه ی آن شاه زدند           عرش حق را شررش پایه وارکان بشکست

رفت در آتش سوزان جفا همچو خلیل          که از آن واقعه ، جان ودل اخوان بشکست

گفت : من پور خلیلم به میان آتش            ناگهان قدرت آن آتش سوزان بشکست

گاه تبعید شد وگاه بدی حبس نظر            من چه گویم که دل عالم امکان بشکست

بهر قتل شه دین ، تیغ کشیدی منصور        زآن ستم بین که دل ختم رسولان بشکست  

سر برهنه بسوی قصر جفا برد ورا          بن ربیعش ، که زکین محور ایمان بشکست

پسر فاطمه راپای پیاده بردی               از پی مرکب و ، دل زآن شه دوران بشکست

عاقبت زهر جفا ریخت بکامش ، منصور      که ازاین بار ستم ، گنبد دوران بشکست

پسرش موسی جعفر شدی از کینه یتیم          شیعه را رحلت وی منزلت وجان بشکست 

نه همین پشت فلک از غم وی گشت کمان       قلم((آهی )) گوینده ی دیوان بشکست*

*-صص 202-204 جلد دوم دیوان آهی-اثر طبع علی آهی -انتشارات خزر-تهران- 1348 شمسی  

+ نوشته شده در  جمعه یکم مهر 1390ساعت 0:15  توسط mha3131  |  < type="text/java">

العجل یوسف گم گشته بیا پهلوی فاطمه بشکسته بیا

العجل یوسف گم گشته بیا               پهلوی فاطمه بشکسته بیا

 

مهدیا ! منتظر روی توئیم               تشنه ی چهره ی نیکوی توئیم

صبح جمعه است وثنا گوی توئیم            روز وشبها به تکا پوی توئیم

العجل یوسف گم گشته بیا                پهلوی فاطمه   بشکسته  بیا

تو گل انجمن خوبانی                   زچه از دیده ی  ما  پنهانی

ما که جسمیم وتو تنها جانی             درد دلهای همه می دانی

العجل یوسف گم گشته بیا              پهلوی فاطمه بشکسته بیا

یوسفا جمله خریدار توئیم              منتظر بر سر بازار توئیم

همه دیوانه ی  دیدار توئیم             همه سرگشته ی رخسار توئیم

العجل یوسف گم گسته بیا             پهلوی  فاطمه  بشکسته  بیا

گل روی تو تما شا دارد              عکس رویت همه دلها دارد

چشم در راه تو دنیا دارد             انتظاری  تو زهرا  دارد

العجل یوسف گم گشته بیا             پهلوی فاطمه بشکسته بیا

باعث راحتی جان همه               نظر لطف تو بر خوان همه

در رهت دیده ی گریان همه           مهر تو مایه ی ایمان همه

العجل یوسف گم گشته بیا             پهلوی فاطمه بشکسته بیا

دل ما بردل توبسته بیا              هر دری بر روی ما بسته بیا

العجل یوسف گم گسته بیا            پهلوی فاطمه بشکسته بیا*

*-سرودهای امام مهدی(ع)-گرداورنده :حسین حقجو-ص18 -انتشارات قلم -قم

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام شهریور 1390ساعت 17:8  توسط mha3131  |  < type="text/java">باما باشید ولذت ببرید اگر اهل ذوق باشید حتما به شما خوش خواهد گذشت.ضمنا با همین یوزر می توانید درپارسی بلاگ -پرشن بلاگ -ایران بلاگ وشیعه نتورک وچندین سایت دیگر:هات میل ویاهو ولوکس بلاک وپیکاسا واس کی درایو


ارسال شده توسط محمد حسن اسایش در 90/7/24:: 11:30 صبح

*-به نقل از:سرودهای مهدی -بااندکی تصرف -صص 22-23- انتشارات قلم -قم- م.ولیعهدی

+ نوشته شده در  پنجشنبه چهاردهم مهر 1390ساعت 23:34  توسط mha3131  |  < type="text/java">


عید سعید شه صاحب زمان                          باد مبارک به همه شیعیان --

مژده زمیلاد شه بحر وبر                                قائم دین ، حجت اثنی عشر

مظهر الطاف حی داد گر                               نورمبین وارث خیرالبشر

سبط نبی پادشه انس وجان                        باد مبارک به همه شیعیان --

مژده که بر جسم جهان جان رسید                 جان جهان حاکم فرمان رسید

حجت حق  قاطع برهان رسید                          هادی دین ،حامی قرآن رسید

شبل علی خسرو کون ومکان                              باد مبارک به همه شیعیان--

مژده که شد قدرت حق آشکار                            گشت عیان مظهر پروردگار

جامع الاسرار شه ذوالوقار                                حجت حق خاتمه ی هشت وچار

سیف خدا  رایت امن وامان                             باد مبارک به همه شیعیان ---

مزده که میلاد شه عالم است                         عید سعید ولی اعظم است

مولد سبط نبی اکرم است                             آنکه بخوبان جهان خاتم است

حجت حق سید صاحب زمان                         باد مبارک به همه شیعیان --

بنقل از دیوان آذر خراسانی -ص 145 -انتشارات طوس مشهد -چاپ 1382 هجری قمری -اثر طبع مرحوم حاج سید غلامرضا آذر خراسانی سرخسی --

عید میلاد صاحب زمان است                  نوبت شادی شیعیان است

حامی دین پیغمبر آمد                        از قدومش منور جهان است   شادی از چشم نرجس عیان است --- 

بوی گل می وزد از گلستان             بلبل از شوق گل نغمه خوان است

مقدمت ای خسرو خوبان مبارک---                                                    از پی آن روزهای پر غم ودرد ومحنت                                              رخ نما ای آفتاب روشنی بخش ،                          ای ذره پرور

ای رخت مظهر حسن داور                         ازتو عدل الهی میسر

ریشه ی ظالمان را برانداز                               حاجت بیدلان رابر آور                               مقدمت ای خسرو خوبان مبارک ---               عید میلاد توبر همه ایران مبارک

چشم ما بوده دایم  براهت                            تانمایی رخ همچو ماهت

بر کشی آن دم تیغ دوسر را                          بنگر این امت بی پناهت

در مسیرت بود نهضت ما                       قلب پاکت به عرضم گواه است

پای کن در رکاب سعادت                        سان ببین لشکر واین سپاهت

مقدمت ای خسرو خوبان مبارک                 عید میلادتو بر همه ایران مبارک

ریشه ی کشور آشنایی                             زآشنایان مفرما جدایی

ای خوش آن دم که از کوی جانان                برقع ازروی ماهت گشایی

عقده های گره خورده در دل                      با شکر خنده از دل زدایی

هم قبول از حقیقت زاحسان                        شعر نا قابلش را نمایی

باغبانا جشن پیروزی بپا کن                   از خزان تشنگی مارا رها کن

مقدمت ای خسرو خوبان مبارک    عید میلاد تو بر همه ایران مبارک *

*-صص 119-120-کتاب سرود های امام مهدی -انتشارات قلم -قم-گرد آورنده حسین حقجوبیا ای عزیز دل وجان بیا

بیا ای عزیز دل وجان بیا                     بیا ای نگهبان قر آن بیا

 

جهان تشنه ی جلوه ی روی توست              پذیرای آن روی نیکوی توست

همه جان ودلهای ما سوی توست                ستم دیده اندر تکاپوی توست

بیاای عزیز دل وجان بیا                      بیا ای نگهبان قر آن بیا

ندارد صفا بی تو این زندگی                  بود زندگیها همه بندگی

رژیم جهان گشته درندگی                     ندارد حقیقت درخشندگی

بیا ای عزیز دل وجان بیا                    بیا ای نگهبان قر آن  بیا

همه کودک پرورشگاه تو                    همه ریزه خواران درگاه تو

کنیم دیده خاک گذر گاه تو                    بیا ای که اکنون بود گاه تو

برای بر اندازی ظلم و کین                   برای سرافرازی مسلمین

برای نجات بزر گان دین                   برای تعالی دین مبین

بیا ای عزیز دل وجان بیا                   بیا ای نگهبان قرآن بیا*

*-ص 19 -کتاب شرود های مهدی -گردآورنده :حسین حقجو-انتشارات قلم -قم

+ نوشته شده در  جمعه هشتم مهر 1390ساعت 10:0  توسط mha3131  |  < type="text/java">

http://entezar1358.blogfa.com/

+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم مهر 1390ساعت 22:34  توسط mha3131  |  < type="text/java">

پایه ی ایمان(امام صادق) علیه السلام

ای فلک از ستمت پایه ی ایمان بشک          ظلم منصور لعین ، پشت مسلمان بشکست    

 

اهرمن آتش کین زد به در خانه ی دین          که ازاین غم،دل آن فخر سلیمان بشکست 

آتش کین به در خانه ی آن شاه زدند           عرش حق را شررش پایه وارکان بشکست

رفت در آتش سوزان جفا همچو خلیل          که از آن واقعه ، جان ودل اخوان بشکست

گفت : من پور خلیلم به میان آتش            ناگهان قدرت آن آتش سوزان بشکست

گاه تبعید شد وگاه بدی حبس نظر            من چه گویم که دل عالم امکان بشکست

بهر قتل شه دین ، تیغ کشیدی منصور        زآن ستم بین که دل ختم رسولان بشکست  

سر برهنه بسوی قصر جفا برد ورا          بن ربیعش ، که زکین محور ایمان بشکست

پسر فاطمه راپای پیاده بردی               از پی مرکب و ، دل زآن شه دوران بشکست

عاقبت زهر جفا ریخت بکامش ، منصور      که ازاین بار ستم ، گنبد دوران بشکست

پسرش موسی جعفر شدی از کینه یتیم          شیعه را رحلت وی منزلت وجان بشکست 

نه همین پشت فلک از غم وی گشت کمان       قلم((آهی )) گوینده ی دیوان بشکست*

*-صص 202-204 جلد دوم دیوان آهی-اثر طبع علی آهی -انتشارات خزر-تهران-

+ نوشته شده در  جمعه یکم مهر 1390ساعت 17:57  توسط mha3131  |  < type="text/java">

پایه ی ایمان(امام صادق) علیه السلام

ای فلک از ستمت پایه ی ایمان بشک          ظلم منصور لعین ، پشت مسلمان بشکست    

 

اهرمن آتش کین زد به در خانه ی دین          که ازاین غم،دل آن فخر سلیمان بشکست 

آتش کین به در خانه ی آن شاه زدند           عرش حق را شررش پایه وارکان بشکست

رفت در آتش سوزان جفا همچو خلیل          که از آن واقعه ، جان ودل اخوان بشکست

گفت : من پور خلیلم به میان آتش            ناگهان قدرت آن آتش سوزان بشکست

گاه تبعید شد وگاه بدی حبس نظر            من چه گویم که دل عالم امکان بشکست

بهر قتل شه دین ، تیغ کشیدی منصور        زآن ستم بین که دل ختم رسولان بشکست  

سر برهنه بسوی قصر جفا برد ورا          بن ربیعش ، که زکین محور ایمان بشکست

پسر فاطمه راپای پیاده بردی               از پی مرکب و ، دل زآن شه دوران بشکست

عاقبت زهر جفا ریخت بکامش ، منصور      که ازاین بار ستم ، گنبد دوران بشکست

پسرش موسی جعفر شدی از کینه یتیم          شیعه را رحلت وی منزلت وجان بشکست 

نه همین پشت فلک از غم وی گشت کمان       قلم((آهی )) گوینده ی دیوان بشکست*

*-صص 202-204 جلد دوم دیوان آهی-اثر طبع علی آهی -انتشارات خزر-تهران- 1348 شمسی  

+ نوشته شده در  جمعه یکم مهر 1390ساعت 0:15  توسط mha3131  |  < type="text/java">

العجل یوسف گم گشته بیا پهلوی فاطمه بشکسته بیا

العجل یوسف گم گشته بیا               پهلوی فاطمه بشکسته بیا

 

مهدیا ! منتظر روی توئیم               تشنه ی چهره ی نیکوی توئیم

صبح جمعه است وثنا گوی توئیم            روز وشبها به تکا پوی توئیم

العجل یوسف گم گشته بیا                پهلوی فاطمه   بشکسته  بیا

تو گل انجمن خوبانی                   زچه از دیده ی  ما  پنهانی

ما که جسمیم وتو تنها جانی             درد دلهای همه می دانی

العجل یوسف گم گشته بیا              پهلوی فاطمه بشکسته بیا

یوسفا جمله خریدار توئیم              منتظر بر سر بازار توئیم

همه دیوانه ی  دیدار توئیم             همه سرگشته ی رخسار توئیم

العجل یوسف گم گسته بیا             پهلوی  فاطمه  بشکسته  بیا

گل روی تو تما شا دارد              عکس رویت همه دلها دارد

چشم در راه تو دنیا دارد             انتظاری  تو زهرا  دارد

العجل یوسف گم گشته بیا             پهلوی فاطمه بشکسته بیا

باعث راحتی جان همه               نظر لطف تو بر خوان همه

در رهت دیده ی گریان همه           مهر تو مایه ی ایمان همه

العجل یوسف گم گشته بیا             پهلوی فاطمه بشکسته بیا

دل ما بردل توبسته بیا              هر دری بر روی ما بسته بیا

العجل یوسف گم گسته بیا            پهلوی فاطمه بشکسته بیا*

*-سرودهای امام مهدی(ع)-گرداورنده :حسین حقجو-ص18 -انتشارات قلم -قم

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام شهریور 1390ساعت 17:8  توسط mha3131  |  < type="text/java">


باما باشید ولذت ببرید اگر اهل ذوق باشید حتما به شما خوش خواهد گذشت.ضمنا با همین یوزر می توانید درپارسی بلاگ -پرشن بلاگ -ایران بلاگ وشیعه نتورک وچندین سایت دیگر:هات میل ویاهو ولوکس بلاک وپیکاسا واس کی درایو


ارسال شده توسط محمد حسن اسایش در 90/7/24:: 12:18 صبح
 
سلام دوست عزیز مطالب وبلاگت خیلی خوب بود خیلی خوشم اومد میخواستم ببینم با چه اسمی میتونم شما رو لینک کنم؟ حتما یه سر به من بزنید یه نظرسنجی دارم حتما شرکت کنید یادتون نره بگید با چی لینکتون کنم منتظرتون هhttp://entezar1358.blogfa.com/ستم
 وب سایت   ایمیل    

 

دوشنبه 28 شهریور1390 ساعت: 8:17 توسط:الیاس


سلام وب خوبیداری مطالبش جالبه

به ما هم سر بزن رای بده ممنون میشم

با عشق خاموش لینک کن بگو با چه اسمی لینکت کنم
 وب سایت   ایمیل    

 

چهارشنبه 30 شهریور1390 ساعت: 17:13 توسط:محمد حسن اسایش
العجل یوسف گم گشته بیا پهلوی فاطمه بشکسته بیا

مهدیا ! منتظر روی توئیم تشنه ی چهره ی نیکوی توئیم

صبح جمعه است وثنا گوی توئیم روز وشبها به تکا پوی توئیم

العجل یوسف گم گشته بیا پهلوی فاطمه بشکسته بیا

تو گل انجمن خوبانی زچه از دیده ی ما پنهانی

ما که جسمیم وتو تنها جانی درد دلهای همه می دانی

العجل یوسف گم گشته بیا پهلوی فاطمه بشکسته بیا

یوسفا جمله خریدار توئیم منتظر بر سر بازار توئیم

همه دیوانه ی دیدار توئیم همه سرگشته ی رخسار توئیم

العجل یوسف گم گسته بیا پهلوی فاطمه بشکسته بیا

گل روی تو تما شا دارد عکس رویت همه دلها دارد

چشم در راه تو دنیا دارد انتظاری تو زهرا دارد

العجل یوسف گم گشته بیا پهلوی فاطمه بشکسته بیا

باعث راحتی جان همه نظر لطف تو بر خوان همه

در رهت دیده ی گریان همه مهر تو مایه ی ایمان همه

العجل یوسف گم گشته بیا پهلوی فاطمه بشکسته بیا

دل ما بردل توبسته بیا هر دری بر روی ما بسته بیا

العجل یوسف گم گسته بیا پهلوی فاطمه بشکسته بیا*

*-سرودهای امام مهدی(ع)-گرداورنده :حسین حقجو-ص18 -انتشارات قلم -قم
 وب سایت   ایمیل    

 

چهارشنبه 30 شهریور1390 ساعت: 17:13 توسط:محمد حسن اسایش
العجل یوسف گم گشته بیا پهلوی فاطمه بشکسته بیا

مهدیا ! منتظر روی توئیم تشنه ی چهره ی نیکوی توئیم

صبح جمعه است وثنا گوی توئیم روز وشبها به تکا پوی توئیم

العجل یوسف گم گشته بیا پهلوی فاطمه بشکسته بیا

تو گل انجمن خوبانی زچه از دیده ی ما پنهانی

ما که جسمیم وتو تنها جانی درد دلهای همه می دانی

العجل یوسف گم گشته بیا پهلوی فاطمه بشکسته بیا

یوسفا جمله خریدار توئیم منتظر بر سر بازار توئیم

همه دیوانه ی دیدار توئیم همه سرگشته ی رخسار توئیم

العجل یوسف گم گسته بیا پهلوی فاطمه بشکسته بیا

گل روی تو تما شا دارد عکس رویت همه دلها دارد

چشم در راه تو دنیا دارد انتظاری تو زهرا دارد

العجل یوسف گم گشته بیا پهلوی فاطمه بشکسته بیا

باعث راحتی جان همه نظر لطف تو بر خوان همه

در رهت دیده ی گریان همه مهر تو مایه ی ایمان همه

العجل یوسف گم گشته بیا پهلوی فاطمه بشکسته بیا

دل ما بردل توبسته بیا هر دری بر روی ما بسته بیا

العجل یوسف گم گسته بیا پهلوی فاطمه بشکسته بیا*

*-سرودهای امام مهدی(ع)-گرداورنده :حسین حقجو-ص18 -انتشارات قلم -قم
 وب سایت   ایمیل    

 

چهارشنبه 30 شهریور1390 ساعت: 17:14 توسط:محمد حسن اسایش
العجل یوسف گم گشته بیا پهلوی فاطمه بشکسته بیا

مهدیا ! منتظر روی توئیم تشنه ی چهره ی نیکوی توئیم

صبح جمعه است وثنا گوی توئیم روز وشبها به تکا پوی توئیم

العجل یوسف گم گشته بیا پهلوی فاطمه بشکسته بیا

تو گل انجمن خوبانی زچه از دیده ی ما پنهانی

ما که جسمیم وتو تنها جانی درد دلهای همه می دانی

العجل یوسف گم گشته بیا پهلوی فاطمه بشکسته بیا

یوسفا جمله خریدار توئیم منتظر بر سر بازار توئیم

همه دیوانه ی دیدار توئیم همه سرگشته ی رخسار توئیم

العجل یوسف گم گسته بیا پهلوی فاطمه بشکسته بیا

گل روی تو تما شا دارد عکس رویت همه دلها دارد

چشم در راه تو دنیا دارد انتظاری تو زهرا دارد

العجل یوسف گم گشته بیا پهلوی فاطمه بشکسته بیا

باعث راحتی جان همه نظر لطف تو بر خوان همه

در رهت دیده ی گریان همه مهر تو مایه ی ایمان همه

العجل یوسف گم گشته بیا پهلوی فاطمه بشکسته بیا

دل ما بردل توبسته بیا هر دری بر روی ما بسته بیا

العجل یوسف گم گسته بیا پهلوی فاطمه بشکسته بیا*

*-سرودهای امام مهدی(ع)-گرداورنده :حسین حقجو-ص18 -انتشارات قلم -قم
 وب سایت   ایمیل    

 

پنجشنبه 31 شهریور1390 ساعت: 0:23 توسط:محمد حسن اسایش
چهارشنبه 30 شهریور1390 ساعت: 17:13 توسط:محمد حسن اسایش
العجل یوسف گم گشته بیا پهلوی فاطمه بشکسته بیا

مهدیا ! منتظر روی توئیم تشنه ی چهره ی نیکوی توئیم

صبح جمعه است وثنا گوی توئیم روز وشبها به تکا پوی توئیم

العجل یوسف گم گشته بیا پهلوی فاطمه بشکسته بیا

تو گل انجمن خوبانی زچه از دیده ی ما پنهانی

ما که جسمیم وتو تنها جانی درد دلهای همه می دانی

العجل یوسف گم گشته بیا پهلوی فاطمه بشکسته بیا

یوسفا جمله خریدار توئیم منتظر بر سر بازار توئیم

همه دیوانه ی دیدار توئیم همه سرگشته ی رخسار توئیم

العجل یوسف گم گسته بیا پهلوی فاطمه بشکسته بیا

گل روی تو تما شا دارد عکس رویت همه دلها دارد

چشم در راه تو دنیا دارد انتظاری تو زهرا دارد

العجل یوسف گم گشته بیا پهلوی فاطمه بشکسته بیا

باعث راحتی جان همه نظر لطف تو بر خوان همه

در رهت دیده ی گریان همه مهر تو مایه ی ایمان همه

العجل یوسف گم گشته بیا پهلوی فاطمه بشکسته بیا

دل ما بردل توبسته بیا هر دری بر روی ما بسته بیا

العجل یوسف گم گسته بیا پهلوی فاطمه بشکسته بیا*

*-سرودهای امام مهدی(ع)-گرداورنده :حسین حقجو-ص18 -انتشارات قلم -قم
 وب سایت   ایمیل    

 

جمعه 1 مهر1390 ساعت: 18:4 توسط:روابط عمومی فارم فا
سلام دوست عزیز

تیم مدیریت فارم فا شما را به این وبسیات دعوت می کند

www.farmfa.com

تالار های تخصصی فارم فا منتظر شماست و حضور شما در فارم فا مایه ی افتخار ماست

جهت تبادل لینک و همکاری بیشتر با مدیران فارم فا در ارتباط باشید

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
ما را با نام " فــــــــارم فــــــــا " لینک کنید و به ما خبر دهید تا وبلاگ بسیار زیبای شما را در تالار معرفی وبلاگ های پرمحتوا معرفی کنیم
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


با تشکر مدیر روابط عمومی فارم فا
.
 وب سایت   ایمیل    

 

دوشنبه 4 مهر1390 ساعت: 23:1 توسط:محمد حسن اسایش
http://entezar1358.blogfa.com/-بازدید کنید
 وب سایت   ایمیل    

 

دوشنبه 4 مهر1390 ساعت: 23:2 توسط:محمد حسن اسایش
http://entezar1358.blogfa.com/
 وب سایت   ایمیل    

 

دوشنبه 4 مهر1390 ساعت: 23:3 توسط:محمد حسن اسایش
http://entezar1358


ارسال شده توسط محمد حسن اسایش در 90/7/16:: 4:5 عصر
moh3131وضعیت مطالب
تایید شده
اهل بیت
امام هشتم-امامرضا علیه السلام

سلطان سریر ارتضا خسرو طوس           روشنگردین،نور مبین، شمس شموس

عز وشرفش بین که اندر حرمش              هر صبح ومسا ملک رودبر پابوس-----

آن رهبر شیعیان چو جد وپدرش               از جور منافقین چه آمد به سرش

حق گفت ولی مجرم حق گویی شد             از زهر جفای حصمپاره جگرش---

سلطان سریر ارتضا خسرو طوس           روشنگردین،نور مبین، شمس شموس

عز وشرفش بین که اندر حرمش              هر صبح ومسا ملک رودبر پابوس-----

آن رهبر شیعیان چو جد وپدرش               از جور منافقین چه آمد به سرش

حق گفت ولی مجرم حق گویی شد             از زهر جفای خصم پاره جگرش -                -------آمد شب میلاد علی شمس خراسان ----------

آمد شب میلاد علی شمس خراسان             فرزند نبی ،رهبر دین ،حامی قرآن

ده مژده که امشب شده عالم همه گلشن          زین شمس ا لضحی کشور ایمان شده روشن

ای نور خداوندتبارک به تو احسن              کز مقدم تو گشته فزون رونق ایران---

شد درشب میلادی آن سید ورهبر             درسجده به شکرانه ی حق موسی جعفر

اندر بر معبود بدی هم به زمین سر            زین نعمت والاگهر خالق سبحان---

شمسی که از او مینگرم نور خدا را            اندر طلبش گردش این ارض وسما را

هرزنده دلی برده سویش دست دعا را          او حجت حق است ومددکار ضعیفان---

خرم به جنان فاطمه وحیدرکرار             لبخند زندبر رخشان احمد مختار

این مژده به حیدر رسد از جانب دادار          کز نسل تو آمد به جهان خسرو خوبان---

فوج ملک وخیل رسل مدح سرایند            با دسته ی گل سوی نبی رو بنمایند

تبریک کنان اذن بگیرند وبیایند              ازبهرزیارت بزمین خرم وخندان---

آمد بجهان آنکه جهان آمده بهرش            جن وملک وحور وجنان آمده بهرش

شمس وقمر وکون ومکان آمده بهرش         آن رهبر ارزنده وروشنگر انسان---

هم ثامن وهم ضامن وهم حجت دین است        هم رهبر وهم سروروهم یار ومعین است

از سوی خدا برهمه آیات مبین است            از نور رخش خلق شده حوری وغلمان---

مردم همه مشتاق به فردوس برینند            تا آنکه در آنجا رخ زیبای تو بینند

افسوس اگر ماه جمال تو نبینند               درروز جزا ای پسر ختم رسولان---

ای خسرو خوبان تو غریب الغربائی          وی حجت یزدان تو معین الضعفائی

چون مورضعیفی بدرت (کرببلایی)          ران ملخ آورده به دربارسلیمان--*

*-به نقل از کتاب شکوفه های غم -اثرطبع ناد علی کربلایی(پدر شهیدین کربلایی)-صص 310-312-انتشارات خزر -تهران


کلمات کلیدی : فردوس برینند

ارسال شده توسط محمد حسن اسایش در 90/7/16:: 4:2 عصر
moh3131وضعیت مطالب
تایید شده
اهل بیت
امام هشتم-امامرضا علیه السلام

سلطان سریر ارتضا خسرو طوس           روشنگردین،نور مبین، شمس شموس

عز وشرفش بین که اندر حرمش              هر صبح ومسا ملک رودبر پابوس-----

آن رهبر شیعیان چو جد وپدرش               از جور منافقین چه آمد به سرش

حق گفت ولی مجرم حق گویی شد             از زهر جفای حصمپاره جگرش---

سلطان سریر ارتضا خسرو طوس           روشنگردین،نور مبین، شمس شموس

عز وشرفش بین که اندر حرمش              هر صبح ومسا ملک رودبر پابوس-----

آن رهبر شیعیان چو جد وپدرش               از جور منافقین چه آمد به سرش

حق گفت ولی مجرم حق گویی شد             از زهر جفای خصم پاره جگرش -                -------آمد شب میلاد علی شمس خراسان ----------

آمد شب میلاد علی شمس خراسان             فرزند نبی ،رهبر دین ،حامی قرآن

ده مژده که امشب شده عالم همه گلشن          زین شمس ا لضحی کشور ایمان شده روشن

ای نور خداوندتبارک به تو احسن              کز مقدم تو گشته فزون رونق ایران---

شد درشب میلادی آن سید ورهبر             درسجده به شکرانه ی حق موسی جعفر

اندر بر معبود بدی هم به زمین سر            زین نعمت والاگهر خالق سبحان---

شمسی که از او مینگرم نور خدا را            اندر طلبش گردش این ارض وسما را

هرزنده دلی برده سویش دست دعا را          او حجت حق است ومددکار ضعیفان---

خرم به جنان فاطمه وحیدرکرار             لبخند زندبر رخشان احمد مختار

این مژده به حیدر رسد از جانب دادار          کز نسل تو آمد به جهان خسرو خوبان---

فوج ملک وخیل رسل مدح سرایند            با دسته ی گل سوی نبی رو بنمایند

تبریک کنان اذن بگیرند وبیایند              ازبهرزیارت بزمین خرم وخندان---

آمد بجهان آنکه جهان آمده بهرش            جن وملک وحور وجنان آمده بهرش

شمس وقمر وکون ومکان آمده بهرش         آن رهبر ارزنده وروشنگر انسان---

هم ثامن وهم ضامن وهم حجت دین است        هم رهبر وهم سروروهم یار ومعین است

از سوی خدا برهمه آیات مبین است            از نور رخش خلق شده حوری وغلمان---

مردم همه مشتاق به فردوس برینند            تا آنکه در آنجا رخ زیبای تو بینند

افسوس اگر ماه جمال تو نبینند               درروز جزا ای پسر ختم رسولان---

ای خسرو خوبان تو غریب الغربائی          وی حجت یزدان تو معین الضعفائی

چون مورضعیفی بدرت (کرببلایی)          ران ملخ آورده به دربارسلیمان--*

*-به نقل از کتاب شکوفه های غم -اثرطبع ناد علی کربلایی(پدر شهیدین کربلایی)-صص 310-312-انتشارات خزر -تهرانارسال شده توسط محمد حسن اسایش در 90/7/15:: 3:25 عصر

مژده ز میلاد ولی خدا              حجت حق شاه خراسان رضا

 

مزده زمیلاد شه ملک دین           حجت حق سرور اهل یقین

قبله ی هفتم وصی هشتمین            نور خدا مظهر جان آفرین

مظهر قدرت شه ملک ولا             حجت حق شاه خراسان رضا

مژده که شد نور خدا جلوه گر           سبط نبی شمس الضحی جلوه گر

شبل علی ماه هدی جلوه گر            روشنی ارض وسماء جلوه گر

گشت منور همه ارض وسما            حجت حق شاه خراسان رضا

مژده که شد نور حقیقت عیان            گشت عیان سرور کل جهان

کنز عطا خسرو کون ومکان             روشن ازانوار رخش شد جهان      

 صحنه ی عالم شد ازاو پر ضیاء           حجت حق شاه خراسان رضا

مژده زمیلاد شه ملک طوس               بدرالدجا خسرو شمس الشموس

مطلع انوار وانیس النفوس                 آنکه شهانش چو گداخاکبوس

آمده بر درزپی التجاء                    حجت حق شاه خراسان رضا*

*-ص111-دیوان آذر -جلد اول -انتشارات ندای اسلام -چاپ سوم 1348 شمسی -مشهد مقدسارسال شده توسط محمد حسن اسایش در 90/7/14:: 11:49 عصر
moh3131وضعیت مطالب
تایید شده
اهل بیت
خوشا دردی که درمانش تو باشی

خوشا دردی که درمانش توباشی                خوشا راهی که پایانش تو باشی

خوشاچشمی که رخسار تو بیند                 خوشا دستی که دامان تو گیرد

خوشا قلبی که مغلوبش تو باشی                 خوشا جمعی که منصوبش تو باشی

خوشا روزی که رخسارتو بینم                 خوشا عشقی که معشوقش تو باشی  

خوشا یاری که یاران توباشند                  خوش آن جمعی  سخنرانش تو باشی

خوش آن خلقی که امیدش تو باشی               خوشا حرفی که در قلبش توباشی

خوشا آن گل که گلچینش تو باشی                خوشا موجی که طوفانش تو باشی

خوشا دلبر که دلدارش تو باشی                 خوشا آن غم که غمخوارش توباشی

خوشا آن وصل که موصولش تو باشی           خوشا غربت که همیارش تو باشی

خوشا آن  فتحی که آن فاتح تو باشی             خوشا آن درب که مفتاحش توباشی

خوشا مادر که فرزندش تو باشی                خوش آن عصری! زماندارش توباشی  

خوش آن پروانه که شمعش تو باشی              خوش آن نرجس که دلبندش تو باشی

خوشا آن شب که مهتابش تو باشی              خوشا آن جان که جانانش تو باشی 

خوشا دینی نگهدارش تو باشی                خوش آن عصری که پایانش تو باشی

خوشا راحم ، خوشا رحمان، خوش الله          خوشا خونی که رگهایش تو باشی

خوش آن ساعت که رخسارتو بینیم              خوش آن جمعه که مهمانش تو باشی*

*-به نقل از:سرودهای مهدی -بااندکی تصرف -صص 22-23- انتشارات قلم -قم- م.ولیعهدی


کلمات کلیدی :

ارسال شده توسط محمد حسن اسایش در 90/7/1:: 1:37 صبح

ای فلک از ستمت پایه ی ایمان بشک          ظلم منصور لعین ، پشت مسلمان بشکست    

اهرمن آتش کین زد به در خانه ی دین          که ازاین غم،دل آن فخر سلیمان بشکست 

آتش کین به در خانه ی آن شاه زدند           عرش حق را شررش پایه وارکان بشکست

رفت در آتش سوزان جفا همچو خلیل          که از آن واقعه ، جان ودل اخوان بشکست

گفت : من پور خلیلم به میان آتش            ناگهان قدرت آن آتش سوزان بشکست

گاه تبعید شد وگاه بدی حبس نظر            من چه گویم که دل عالم امکان بشکست

بهر قتل شه دین ، تیغ کشیدی منصور        زآن ستم بین که دل ختم رسولان بشکست  

سر برهنه بسوی قصر جفا برد ورا          بن ربیعش ، که زکین محور ایمان بشکست

پسر فاطمه راپای پیاده بردی               از پی مرکب و ، دل زآن شه دوران بشکست

عاقبت زهر جفا ریخت بکامش ، منصور      که ازاین بار ستم ، گنبد دوران بشکست

پسرش موسی جعفر شدی از کینه یتیم          شیعه را رحلت وی منزلت وجان بشکست 

نه همین پشت فلک از غم وی گشت کمان       قلم((آهی )) گوینده ی دیوان بشکست*

*-صص 202-204 جلد دوم دیوان آهی-اثر طبع علی آهی -انتشارات خزر-تهران- 1348 شمسی  درباره
صفحات دیگر
آرشیو یادداشت‌ها
لینک‌های روزانه
پوندها
فتوبلاگ حسین کارگر
فرزانگان امیدوار
***جزین***
شین مثل شعور
مهندسی مکانیک ( حرارت و سیالات)-محی الدین اله دادی
دارالقران الکریم جرقویه علیا
نظرمن
پایگاه اطلاع رسانی مباشری
همراه با چهارده معصوم (علیهم السلام )ویاران-پارسی بلاگ
ازهردری سخنی -ازهرکجا تصویری-درپارسی بلاگ
کوچ بلاگ -وبلاگ کوچ نهارجان یا کوچ خراشاد -در پارسی بلاگ
حسن آباد جرقویه علیا
►▌ استان قدس ▌ ◄
دیار عاشقان
رایحه ی انتظار
شهرستان بجنورد
داروخانه دکتر سلیمی
به سوی آینده
جریان شناسی سیاسی - محمد علی لیالی
نغمه ی عاشقی
انتظار
ازهردری سخنی-از هرکجا تصویری -در پارسی بلاگ
بوستــــــان ادب و عرفــان قـــــــرآن
هواداران بازی عصر پادشاهان ( Kings-Era.ir )
بی سر و سامان
دلدارا
سایت اطلاع رسانی دکتر رحمت سخنی Dr.Rahmat Sokhani
ما با ولایت زنده ایم
به خوبی فکر کن
کلّنا عبّاسُکِ یا زَینب
لنگه کفش
چانه
سکوت ابدی
رقصی میان میدان مین
عاشق آسمونی
مذهبی فرهنگی سیاسی عاطفی اکبریان
محمدحسن اسایش
محمد حسن اسایش
محمدحسن اسایش
سلحشوران

دانشگاه آزاد دزفول
سایت روانشناسی دکتر رحمت سخنی Dr.Rahmat Sokhani
سفیر دوستی
تنهایی......!!!!!!
دیار من دشتستان- بُنار آبشیرین
تعمیرات تخصصی انواع پرینتر لیزری اچ پی HP رنگی و تک رنگ و اسکنر
یا علی مدد
بچه مرشد!
معیار عدل
مجله اینترنتی تبلیغاتی
بوی سیب
ܓღ فـــرقــ بــیــنـــ عـشــقــ و دوسـت داشــتــنــ

دلـتنگـ هشـیگـــــــــی
ما تا آخرایستاده ایم
سایت روستای چشام (Chesham.ir)
سرگرمی اطلاع رسانی شمیم یاس
یادداشتهای فانوس
انسان جاری
عطر یاس
علی اصغربامری

مشاوره - روانشناسی
بچه های خدایی
بلوچستان
شبستان
دل شکســــته
برادران شهید هاشمی
یامهدی
علی بامری
...عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست
صدای سکوت
(بنفشه ی صحرا)
عشق
هیئت حضرت علی اصغر(ع) روستای طولش -خلخال
ترخون
عشق پنهان
بیانات و سخنان رهبری
عطش (وبلاگ تخصصی ماه محرم و صفر)
شکوفه های زندگی
مُهر بر لب زده
اواز قطره
سایت حقوقی (قانون ایران) www.LawIran.ir
کبوتر نامه بر
صدای سکوت
حکیم دزفولی
مهاجر
مردود
شهید شلمچه
خاطرات من و دکترم
نهِ/ دی/ هشتاد و هشت
ویژه نامه حسبان پردیس
سیرت پیشگان
پلاک 40
ندای حق
ایـــــــران آزاد
*دنـیــــای مـــــــن :) *
Hunter
منتظران شهادت
اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان مانه وسملقان
آتیه سازان اهواز
دُرُخـــــــــــــــــــــــش
دفتر احسان
رویابین
ایرانی یعنی عشق
اهلبیت (ع)،کشتی نجات ما...
کنیز مادر
نم نم باران
نوری چایی_بیجار
صدفی برای مروارید
مجله التکرونیکی وبلاگ های پایگاه شهید سیدمصطفی خمینی(ره)
نمی دونم بخدا موندم
سایه های خیال
مهربانی
عزای حسینی
سید خراسانی
بادله گشت
allah is the lord of right .he is justic
حاج احمد متوسلیان
مشق عشق ناز
سکوت پرسروصدا
آذرخش
عاشق دربدر
خــــــــــــــــاطــــــــــــره هـــا

ندای رحیل
پیامک 590
آرمان
ماه مهربان من
تجربه های مربی کوچک
صل الله علی الباکین علی الحسین
دلنوشته های یه عاشق!
نسیم لوکس ...... یزد
سیب سرخ
انصار الحسین (ع)
تینا
delshekasteh
از فرش تا عرش
بر و بچه های ارزشی
کوثر ولایت
جامع ترین وبلاگ خبری
مقاله های تربیتی
it ict
آموزش تست زدن کنکور
خواندنی های ایران جهان
از یک انسان
تَرَنّم عفاف
کسب در آمد آسان از اینترنت
نوجوونی از خودتون
شهد
*مظلومیت اهل البیت(علیهم السلام)*
*غدیر چشمه هیشه جاری*
(دوستی) فقط پیوند دو دل تنهاست : نه چیز دیگر
آلبوم محمد حسن اسایش
بسیج در روستای شیدان
مقالات
جهاد ولایت
* امام مبین *
بسیج رایحه عشق
دوستانه
جوانان بیجار
سکوت شبانه
سه ثانیه سکوت
دهاتی
دکتر علی حاجی ستوده
الکترونیک و کارما
قلب خـــــــــــــــــــــــــــاکی
hamidsportcars
خورشید خاموش
کشکول
fazestan
با ما و اندیشه
زادگاهم بنارآبشیرین را دوست میدارم
حاج آقا مسئلةٌ
خادمین کهف الشهداء
mosafereshahregham.ParsiBlog.com
شیدائی
ولایی
اصفهان نصف جهان
خودرو
عشق به خدا
جوان ایرانی
یکی بود هنوزهم هست
خبرهای داغ داغ
آشنای غریب
عاشق ترین آدم دنیا
به یاد تو
صرفا جهت اطلاع
عشق طلاست
دکتر علی حاجی ستوده
افسوس که روزگار بر خلاف ارزوهایم گذشت افسوس......
کلبه ی درویشی
سکوت
شاخه شکسته
یک مهندس
کانون فرهنگی شهدای روستای چنارک
دکتر علی ستوده
مرکز توسعه وبلاگ نویسی دینی خراسان جنوبی
مرکز توسعه وبلاگ نویسی دینی خراسان جنوب&
همراه با چهارده معصوم (علیهم السلام ) ویاران
طلبه ایرانی
سربازی در مسیر . . .
kaveh
خونه ی دل
محمدحسن اسایش
Chamran University Accounting Association
مشاغل
مشاغل کشور
مشاغل کشور
سایت الف بهترین سایت ایران
قرآن آنلاین
دانلود سوالات کنکور دکتری
آلبوم محمد حسن اسایش-در آپلودیار

آلبوم محمد حسن اسایش
ویژه نامه کارون پردیس
معماری
سایت شیعیان
هسته گیر آلبالو
بیتوته
فروشگاه سی گل
آلبوم محمدحسن اسابش - در کلوب
موسیقی وبلاگ