شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

تسبیح دیجیتال
+ خدا بينا وبصير وحکيم ودانا وتوانا وعليم وبصر ورزاق وسميع است وانسان کور ونتوان ونادان وجاهل وظالم وخطلکار اما لطف حق پايان ندارد پس نااميد مباشيد.
+ چرا اجازهنمي دهيد متن هاي طولاني ومفيد درج شود ؟اسايش
2-FDAN
99/1/7
2-FDAN
يک قانون کلي هستش
+ http://moh331.parsiblog.com
+ http://moh331.parsiblog.com
+ متشکرم ازهمه دوستان
+ درخدمتم دوستان خوب من در جهان مجازي
+ mh.asayesh-هستن درخدمت شما دوستان بي نظير
+ [وبلاگ] امام علي
http://www.cloob.com/profile/album/photo/username/mha3131/albumid/1956705/photoid/14190790/showtype/album
+ آمد شب ميلاد علي شمس خراسان فرزند نبي ،رهبردين،حامي قرآن ده مژده که امشب شده عالم همه گلشن زاين شمس ضحا کشور ايمان شده روشن اي نور خداوند تبارک به تو احسن کز مقدم تو گشته فزون رونق ايران شددر شب ميلادي آن سيد ورهبر از سجده به شکرانه حق موسي جعفر اندر بر معبود بدي او بزمين سر زاين نعمت والا گهر خالق سبحان شمسي که ازاو مي نگرم نور خدا را اندر طلبش گردش اين ارض وسمارا هرزنده دلي برده سويش دست دعا را
-در روستاي کوچ نهارجان بيرجندوبسياري ازروستاهاي ديگراين شهرستان رسمي زيبا به نام شوخواني(شب خواني)که درواقع يک نوع مناجات باخدابوده است.مرسوم بوده وهنوزهم اجرا ميشودوبه شرح ذيل است که براي مخاطبان وکاربران جهان بيان ميگرددويکي از رسوم زيباي ماه رمضان است.هنگام سحرکه مي شوداز قديم مردم ده باصداي خروس خانه بيدارميشده اند وچون پاس دوم را خروس مي خوانده است مي فهميده اند که حالاوقت سحر خواني يا شوخوان


صحن زيبا وبا صفاي مسجدالنبي -اسايش -1388 شمسي عزاي رسول الله (ص) -امام مجتبي (ع) وامام رضا (ع) عزاي رسول الله (ص) يارسول الله داغت بر عزيزان زود بود يا نبي الله دوري از تو اين سان زود بود ياامين الله يا خيرالورا ، بدرالدجا سوز هجران تو بر زهراي نالان زود بود با غروب نور رويت شام ماتم شد پديد آخر اي صبح اميد اين شام هجران زود بود اي اميد دردم
ساعت دماسنج
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top